Autor - REGULAMIN FORUM - CZYTAJ  (Przeczytany 4633 razy)

REGULAMIN FORUM - CZYTAJ
« 26 - Grudzień - 2013 - 02:10:52 »


---=== R E G U L A M I N ===---
(obowiązuje od 26-12-2013)I. Regulamin określa zasady obowiązujące na Portalu VW Club Polska - pojęcia użyte w nim oznaczają:
    1.   VW-CLUBPOLSKA.PL - ADMINISTRATOR -  zarządca portalu.
    2.   REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Portalu.
    3.   HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika.
    4.   KONTO/PROFIL - podstrona Portalu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkownikach w Portalu.
    5.   UŻYTKOWNIK/USER - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
    6.   AWATAR - obrazek w profilu Użytkownika Portalu.
    7.   SYGNATURA - miejsce w profilu do wykorzystania na dodatkowy opis auta.
    9.   REPUTACJA - system oceny tematów/postów.
    9.   PORTAL - portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://vw-clubpolska.pl, na którym także mieści się Forum.
    10. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.2017.459).
    11. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.
    12. REGULAMIN - niniejszy regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    1.   Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu a jego postanowienia nie mają na celu ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa.
    2.   Każda osoba która skończyła 16-lat - może zarejestrować się i aktywnie korzystać z Forum - dopuszczalne jet 1-konto.
    3.   Każdy Użytkownik ma prawo tylko do jednego konta. Wykrycie większej ilości kont jednego użytkownika, może skutkować ich zablokowaniem do czasu wyjaśnienia sytuacji.
    4.   Rejestracja na Forum jest bezpłatna - nie pobieramy opłat za członkostwo w społeczności VW Club Polska.
    5.   Użytkownik rejestrując się na forum - wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili wysyłanych przez administrację VW Club Polska.
    6.   Jeżeli jesteś Gość "Nowy" na forum, to po przeczytaniu Regulaminu i Zasad Pisowni, możesz przywitać się z innymi w dziale Przywitalnia.
    7.   Nazwa konta użytkownika - widoczna na forum nie może być dłuższa niż 12 znaków i NIE może zawierać: wulgaryzmów, adresów stron, adresów mailowych a także imienia z nazwiskiem.  
    8.   Awatar - max. wymiary: 100x100 pikseli (wszystkie większe, są automatycznie zmniejszone).
    9.   Sygnatura - może zawierać: zdjęcie, baner, link do tematu z forum lub galerii zdjęć, baner z linkiem - wskazujący spalanie paliwa.
    10. Na Forum obowiązuje Netykieta - zasady kultury, wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
    11. Wypowiedzi stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza Portalem.
    12. Temat dyskusji powinien być jednoznacznie związany z przeznaczeniem działu w którym się znajduje.
    13. Każdy Użytkownik ma prawo: do usunięcia swojego postu lub całego tematu z forum - decyzja należy do moderatora lub administratora.
    14. Każdy Użytkownik ma prawo: w szczególnych sytuacjach wystąpić z prośbą o usunięcie jego konta z forum - decyzja należy do administratora.
    15. Użytkownik forum, zobowiązany jest do wykonywania czynności, poleceń określonych przez moderatora np. poprawienie tematu lub jego treści.
    16. Moderatorzy mają prawo ingerencji w tematy i posty każdego użytkownika na forum w celu edycji/przeniesienia/usunięcia - tematów/postów lub wydania odpowiednich instrukcji.
    17. Tematy/posty, które są niezgodne z Regulaminem/Zasadami Pisowni - trafiają do działu Poczekalnia
    18. Moderator nie ma obowiązku bezpośredniego informowania Użytkownika o edycji/przeniesieniu/usunięciu tematu/posta.
    19. Użytkownik sam może sprawdzić, gdzie aktualnie znajdują się jego wiadomości pod linkiem "Zobacz swoje posty".
    20. Wszelkie spory niezwiązane bezpośrednio z działaniem forum, należy rozwiązywać za pomocą: PW (prywatne wiadomości), e-maila lub telefonu.

III. ADMINISTRACJA
    1.  Na forum istnieje ustalona hierarchia obowiązków, którą rozdzielają grupy:
         - Administrator    - zarządza domeną i stroną forum - odpowiada za jego sprawne funkcjonowanie.
         - Moderator -  edytuje/przenosi/usuwa tematy/posty, udziela pouczeń i ostrzeżeń.
         - Moderator działu - edytuje/przenosi/usuwa tematy/posty, udziela pouczeń i ostrzeżeń tylko w przypisanym dziale.
    2.  Pytania do Administratora i Moderatorów - kierujemy poprzez system PW (Prywatne wiadomości).

IV. REPUTACJA - SYSTEM PODZIĘKOWAŃ
    1.  Reputacja - system oceny postów użytkownika, który widoczny jest w każdym profilu: Pomógł: x - oznacza on poziom podziękowań za udzielaną pomoc.
    2.  Jeżeli ktoś skutecznie Pomógł rozwiązać Twój problem, możesz podziękować mu - "klikając" w aktywny button Podziękuj
    3.  Po podziękowaniu za posta, na dole zostaje ślad w postaci nicku osoby dziękującej.
    4.  Ocena nie jest obowiązkowa ale świadczy o najwyższej kulturze oceniającego i motywuje innych do aktywnej pomocy.

V. ZABRONIONE JEST
    1.   Zamieszczanie treści: obraźliwych/wulgarnych/pornograficznych, szydzących z: wyznania/religii/organizacji/osoby prywatnej/publicznej, opcji politycznej.
    2.   Zachęcanie do stosowania substancji/przedmiotów/praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niezgodnymi z prawem RP.
    3.   Zamieszczanie ofert kupna, bądź wskazywania lokalizacji umożliwiającej zakup środków oraz przedmiotów, których posiadanie lub handel jest zakazany prawem.
    4.   Świadome wywoływanie obraźliwych dyskusji, dotykających bezpośrednio osoby prywatne/publiczne/organizacje/zrzeszenia/religie.
    5.   Grożenie, szantażowanie, pomawiania członków forum i innych osób o postępowanie lub właściwości, mogące narazić je na utratę zaufania.
    6.   Zamieszczania/publikacji materiałów chronionych prawem autorskim.
    7.   Pisania jednakowych postów lub tematów w różnych działach forum (dublowanie tematów).
    8.   Pisania postów niezwiązanych z tematem np. głupie pytania, docinki, uśmieszki, znaki zapytania.
    9.   Pisania: slangiem młodzieżowym/internetowym/przestępczym/więziennym.
    10. Pisania nazw tematów i całych postów z użyciem klawisza oznaczonego: CAPS LOCK
    11. Używania w postach i komunikatorze Shoutbox: koloru Czerwonego - wpisy w tym kolorze zamieszczają wyłącznie Moderatorzy i Administratorzy.
    12. Podawania nieprawdziwych danych w profilu i podawania się za osoby którymi się nie jest.
    13. Reklamowania swoich usług w działach do tego nie przeznaczonych i bez uprzedniej zgody administracji forum.
    14. Społecznego moderowania w skład którego wchodzi:
           - ocenianie poprawności tytułu tematu, konieczności jego zamknięcia lub nie,
           - nic nie wnoszący do treści wątku spam i wyśmiewanie się z mniej doświadczonego autora,
    15. Zamieszczania na forum próśb o udostępnienie nielegalnego: programu/oprogramowania.
    16. Działania na szkodę Portalu VW Club Polska, należy rozumieć jako:
           - pomówienia użytkowników VW Club Polska, w zakresie: statusu społecznego/wyglądu/pracy/religii/zamieszkania,
           - wynoszenie informacji z działów niejawnych,
           - skłócanie użytkowników poprzez podawanie nieprawdziwych oraz nieudokumentowanych danych na temat użytkowników VW Club Polska.
    17. Usuwania komentarza Moderatora/Admina - umieszczonego w poście lub podpisie.
    18. Publicznego komentowania decyzji moderatora przez osobę, której dotyczy sytuacja (rozmowa powinna się toczyć poprzez system PW)
    19. Publicznego komentowania decyzji, podjętej przez moderatora - przez osoby niezwiązane z daną sytuacją.
    20. Zamieszczania emblematu Avatra przedstawiającego:
           - treść naruszającą prawo Polskie,
           - treść polityczną,
           - treść religijną,
           - treść mogącą urazić uczucia religijne innych osób,
           - treść przedstawiającą nagość lub erotykę,
           - treść przedstawiającą brutalność oraz krew,
           - treść zawierającą wulgaryzmy,
           - treść zawierającą reklamę (dopuszcza się loga firm, współpracujących aktywnie z VCP).
    21. Zamieszczania w Sygnaturce (podpisie) linków do stron niezwiązanych z VW Club Polska:
           - linki do stron komercyjnych
           - linki do innych for

VI. SYSTEM OSTRZEŻEŃ
    1.  Decyzje członków administracji nie są nieomylne - od przyznanego ostrzeżenia, można się odwołać do Moderatora, który je wystawił.
    2.  Na forum stosowany jest system ostrzeżeń:
         - 1-25%                 - nie powoduje ograniczeń konta osoby ostrzeżonej,
         - 30-55%               - użytkownik zostanie dodany do listy obserwowanych użytkowników,
         - 60-85%               - wszystkie wiadomości użytkownika będą moderowane,
         - 90-100%             - użytkownik nie będzie mógł pisać postów,
         - Ban czasowy        - blokuje możliwość zalogowania się na konto i pisania postów przez określony czas,
         - Ban permanentny - blokuje wieczystą możliwość zalogowania się na konto.
    3.   Wartości procentowe i czas ostrzeżeń udzielanych na forum - punkt 5

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
    1.  Regulamin obowiązuje od dnia ukazania się na forum i jest aktualizowany.
    2.  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych.
    3.  O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników na Portalu w temacie: Zmiany wprowadzane na forum.
    4.  Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu.
    5.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
    6.  Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną: administracja portalu VW Club Polska, nie odpowiada za wpisy użytkowników a każdy użytkownik, publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
    7.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Dz.U.2017.1219, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Cytat: administrator
Klikając przy rejestracji na pole "Zgadzam Się na te warunki" zaakceptowałeś PEŁEN REGULAMIN PORTALU oraz jego postanowienia. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w zapisach "REGULAMINU" bez konieczności indywidualnego informowania użytkowników o zmianie. Jeżeli nie akceptujesz warunków niniejszego Regulaminu - nie korzystaj z Portalu!

Kontakt z administracją: kontakt@vw-clubpolska.pl