Autor - REGULAMIN FORUM - CZYTAJ!  (Przeczytany 4162 razy)

REGULAMIN FORUM - CZYTAJ!
« 26 - Grudzień - 2013 - 02:10:52 »


REGULAMIN
obowiązuje od 26-12-2013


I. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące na Portalu VW Club Polska - pojęcia użyte w nim oznaczają:
    1.   VW-CLUBPOLSKA.PL - ADMINISTRATOR -  zarządca portalu.
    2.   REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Portalu.
    3.   HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika.
    4.   KONTO/PROFIL - podstrona Portalu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkownikach w Portalu.
    5.   UŻYTKOWNIK/USER - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
    6.   AWATAR - obrazek w profilu Użytkownika Portalu.
    7.   SYGNATURA - miejsce na podpis w profilu.
    9.   REPUTACJA - system oceny tematów/postów.
    9.   PORTAL - portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://vw-clubpolska.pl, na którym także mieści się Forum.
    10. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.2017.459).
    11. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.
    12. REGULAMIN - niniejszy regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    1.   Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu a jego postanowienia nie mają na celu ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa.
    2.   Każda osoba która skończyła 16-lat - może zarejestrować się i aktywnie korzystać z Forum - dopuszczalne jet 1-konto.
    3.   Każdy Użytkownik ma prawo tylko do jednego konta. Wykrycie większej ilości kont jednego użytkownika, może skutkować ich zablokowaniem do czasu wyjaśnienia sytuacji.
    4.   Rejestracja na Forum jest bezpłatna - nie pobieramy opłat za członkostwo w społeczności VW Club Polska.
    5.   Użytkownik rejestrując się na forum - wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili wysyłanych przez administrację VW Club Polska.
    6.   Jeżeli jesteś Gość "Nowy" na forum, to po przeczytaniu Regulaminu i Zasad Pisowni, możesz przywitać się z innymi w dziale Przywitalnia.
    7.   Nazwa konta użytkownika - widoczna na forum nie może być dłuższa niż 15 znaków i NIE może zawierać: wulgaryzmów, adresów stron, adresów mailowych.  
    8.   Awatar - max. wymiary: 100x100 pikseli (wszystkie większe, są automatycznie zmniejszone).
    9.   Sygnatura - może zawierać: zdjęcie, baner, link do tematu z forum lub galerii zdjęć, link do sygnatury ze spalaniem paliwa.
    10. Na Forum obowiązuje Netykieta - zasady kultury, wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
    11. Wypowiedzi stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza Portalem.
    12. Temat dyskusji powinien być jednoznacznie związany z przeznaczeniem działu w którym się znajduje.
    13. Każdy Użytkownik ma prawo: do usunięcia swojego postu lub całego tematu z forum - decyzja należy do moderatora lub administratora.
    14. Każdy Użytkownik ma prawo: w szczególnych sytuacjach wystąpić z prośbą o usunięcie jego konta z forum - decyzja należy do administratora.
    15. Użytkownik forum, zobowiązany jest do wykonywania czynności, poleceń określonych przez moderatora np. poprawienie tematu lub jego treści.
    16. Moderatorzy mają prawo ingerencji w tematy i posty każdego użytkownika na forum w celu edycji/przeniesienia/usunięcia - tematów/postów lub wydania odpowiednich instrukcji.
    17. Tematy/posty, które są niezgodne z Regulaminem/Zasadami Pisowni - trafiają do działu Poczekalnia
    18. Moderator nie ma obowiązku bezpośredniego informowania Użytkownika o edycji/przeniesieniu/usunięciu tematu/posta.
    19. Użytkownik sam może sprawdzić, gdzie aktualnie znajdują się jego wiadomości pod linkiem "Zobacz swoje posty".
    20. Wszelkie spory niezwiązane bezpośrednio z działaniem forum, należy rozwiązywać za pomocą: PW (prywatne wiadomości), e-maila lub telefonu.

III. ADMINISTRACJA
    1.  Na forum istnieje ustalona hierarchia obowiązków, którą rozdzielają grupy:
         - Administrator    - zarządza domeną i stroną forum - odpowiada za jego sprawne funkcjonowanie.
         - Moderator -  edytuje/przenosi/usuwa tematy/posty, udziela pouczeń i ostrzeżeń.
         - Moderator działu - edytuje/przenosi/usuwa tematy/posty, udziela pouczeń i ostrzeżeń tylko w przypisanym dziale.
    2.  Pytania do Administratora i Moderatorów - kierujemy poprzez system PW (Prywatne wiadomości).

IV. REPUTACJA - SYSTEM PODZIĘKOWAŃ
    1.  Reputacja - system oceny postów użytkownika, który widoczny jest w każdym profilu: Pomógł: x - oznacza on poziom podziękowań za udzielaną pomoc.
    2.  Jeżeli ktoś skutecznie Pomógł rozwiązać Twój problem, możesz podziękować mu - "klikając" w aktywny button Podziękuj
    3.  Po podziękowaniu za posta, na dole zostaje ślad w postaci nicku osoby dziękującej.
    4.  Ocena nie jest obowiązkowa ale świadczy o najwyższej kulturze oceniającego i motywuje innych do aktywnej pomocy.

V. ZABRONIONE JEST
    1.   Zamieszczanie treści: obraźliwych/wulgarnych/pornograficznych, szydzących z: wyznania/religii/organizacji/osoby prywatnej/publicznej, opcji politycznej.
    2.   Zachęcanie do stosowania substancji/przedmiotów/praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niezgodnymi z prawem RP.
    3.   Zamieszczanie ofert kupna, bądź wskazywania lokalizacji umożliwiającej zakup środków oraz przedmiotów, których posiadanie lub handel jest zakazany prawem.
    4.   Świadome wywoływanie obraźliwych dyskusji, dotykających bezpośrednio osoby prywatne/publiczne/organizacje/zrzeszenia/religie.
    5.   Grożenie, szantażowanie, pomawiania członków forum i innych osób o postępowanie lub właściwości, mogące narazić je na utratę zaufania.
    6.   Zamieszczania/publikacji materiałów chronionych prawem autorskim.
    7.   Pisania jednakowych postów lub tematów w różnych działach forum (dublowanie tematów.
    8.   Pisania postów niezwiązanych z tematem np. głupie pytania, docinki, uśmieszki, znaki zapytania.
    9.   Pisania: slangiem młodzieżowym/internetowym/przestępczym/więziennym.
    10. Pisania nazw tematów i całych postów z użyciem klawisza oznaczonego: CAPS LOCK
    11. Używania w postach i komunikatorze Shoutbox: koloru Czerwonego - wpisy w tym kolorze zamieszczają wyłącznie Moderatorzy i Administratorzy.
    12. Podawania nieprawdziwych danych w profilu i podawania się za osoby którymi się nie jest.
    13. Reklamowania swoich usług w działach do tego nie przeznaczonych i bez uprzedniej zgody administracji forum.
    14. Społecznego moderowania w skład którego wchodzi:
           - ocenianie poprawności tytułu tematu, konieczności jego zamknięcia lub nie,
           - nic nie wnoszący do treści wątku spam i wyśmiewanie się z mniej doświadczonego autora,
    15. Zamieszczania na forum próśb o udostępnienie nielegalnego: programu/oprogramowania.
    16. Działania na szkodę Portalu VW Club Polska, należy rozumieć jako:
           - pomówienia użytkowników VW Club Polska, w zakresie: statusu społecznego/wyglądu/pracy/religii/zamieszkania,
           - wynoszenie informacji z działów niejawnych,
           - skłócanie użytkowników poprzez podawanie nieprawdziwych oraz nieudokumentowanych danych na temat użytkowników VW Club Polska.
    17. Usuwania komentarza Moderatora/Admina - umieszczonego w poście lub podpisie.
    18. Publicznego komentowania decyzji moderatora przez osobę, której dotyczy sytuacja (rozmowa powinna się toczyć poprzez system PW)
    19. Publicznego komentowania decyzji, podjętej przez moderatora - przez osoby niezwiązane z daną sytuacją.
    20. Zamieszczania emblematu Avatra przedstawiającego:
           - treść naruszającą prawo Polskie,
           - treść polityczną,
           - treść religijną,
           - treść mogącą urazić uczucia religijne innych osób,
           - treść przedstawiającą nagość lub erotykę,
           - treść przedstawiającą brutalność oraz krew,
           - treść zawierającą wulgaryzmy,
           - treść zawierającą reklamę (dopuszcza się loga firm, współpracujących aktywnie z VCP).
    21. Zamieszczania w Sygnaturce (podpisie) linków do stron niezwiązanych z VW Club Polska:
           - linki do stron komercyjnych
           - linki do innych for

VI. SYSTEM OSTRZEŻEŃ
    1.  Decyzje członków administracji nie są nieomylne - od przyznanego ostrzeżenia, można się odwołać do Moderatora, który je wystawił.
    2.  Na forum stosowany jest system ostrzeżeń:
         - 1-25%                 - nie powoduje ograniczeń konta osoby ostrzeżonej,
         - 30-55%               - użytkownik zostanie dodany do listy obserwowanych użytkowników,
         - 60-85%               - wszystkie wiadomości użytkownika będą moderowane,
         - 90-100%             - użytkownik nie będzie mógł pisać postów,
         - Ban czasowy        - blokuje możliwość zalogowania się na konto i pisania postów przez określony czas,
         - Ban permanentny - blokuje wieczystą możliwość zalogowania się na konto.
    3.   Wartości procentowe i czas ostrzeżeń udzielanych na forum - punkt 5

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
    1.  Regulamin obowiązuje od dnia ukazania się na forum i jest aktualizowany.
    2.  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych.
    3.  O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników na Portalu w temacie: Zmiany wprowadzane na forum.
    4.  Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu.
    5.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
    6.  Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną: administracja portalu VW Club Polska, nie odpowiada za wpisy użytkowników a każdy użytkownik, publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
    7.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Dz.U.2017.1219, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Cytuj
Klikając przy rejestracji na pole "Zgadzam Się na te warunki" zaakceptowałeś PEŁEN REGULAMIN PORTALU oraz jego postanowienia

Jeżeli nie akceptujesz warunków niniejszego Regulaminu, nie korzystaj z Portalu!

Kontakt z administracją: kontakt@vw-clubpolska.pl