Kody usterek VAG
Przegląd usterek diagnostycznych (DTC) jest dostosowany do kodów VAG i SAE (OBD-II)

Zasady włączania MIL
A=MIL zaistniały pierwszy raz
B=MIL zaistniały drugi raz
C=Usterka związana z brakiem emisji – tylko lampka serwisowa
D=Usterka braku emisji – brak lampki serwisowej


00000   Nie rozpoznano DTC   
00257   Zawór wejściowy ABS – lewy przód (N101)   
00258   P0753   Przełącznik Cewki 1 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)   
00259   Zawór wejściowy ABS – prawy przód (N99)   
00260   P0758   Przełącznik cewki 2 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)   
00261   Zawór wejściowy ABS – tył (N103)   
00262   P0763   Przełącznik cewki 3 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N90)   
00263   Transmisja 0107 – usterka mechaniczna / hydrauliczna   
00264   P0748   Przełącznik cewki 4 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N91)   
00265   Zawór wyjściowy ABS – lewy przód (N102)   
00266   P0773   Przełącznik cewki 5 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N92)   
00267   Zawór wyjściowy ABS – prawy przód (N100)   
00268   P0748   Przełącznik cewki 6 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N93)   
00269   Zawór wyjściowy ABS – tył (N104)   
00270   P1778   Przełącznik cewki 7 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N94)   
00271   Zobacz książkę serwisową VW lub AUDI, grupa naprawcza 01 (w zależności od testowanego auta)   
00273   Zawór wejściowy ABS – prawy tył (N133)   
00274   Zawór wyjściowy ABS – lewy tył (N134)   
00275   Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N135)   
00276   Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N136)   
00277   Zawór wyjściowy lub wejściowy ABS – lewy przód (N137)   
00278   Zawór główny ABS – (N105)   
00279   Zawór zamka różnicowego 1 (N125)   
00280   Zawór zamka różnicowego 2 (N126)   
00281   Sensor prędkości pojazdu – brak sygnału (G68)   
00282   Serwomotor pozycji przepustnicy – V60   
00283   P1711   Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie – G47   
00284   Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy przód – N138   
00285   P1716   Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie – G45   
00286   Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – lewy przód – N139   
00287   P1721   Sygnał prędkości kół ABS #3 (prawy tył) zakres / działanie – G44   
00289   Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy tył – N140   
00290   P1726   Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył) zakres / działanie – G46   
00291   Przełącznik alarmowy ciśnienia / poziomu płynu (F116 / F117)   
00292   Poziom ciśnienia hydraulicznego zasilania energetycznego   
00293   P0705   Wielofunkcyjny przełącznik zakresu transmisji – usterka (wyjście PRNDL) (F125)   
00294   Przełącznik transmisji ciśnienia L (F174)   
00295   Przełącznik transmisji ciśnienia 2 (F175)   
00296   P1704   Przełącznik redukcji biegu – skrót do uziemienia (F8)   
00297   P0715   Obwód sensora wejścia / prędkości turbiny – usterka   
00297   P0721   Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres / działanie – głośny sygnał (G38)   
00297   P0722   Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres / działanie – brak sygnału   
00297   Transmisja czujnika prędkości pojazdu (G38)   
00298   Przełącznik tylnego mechanizmu różnicowego – E121   
00299   Przełącznik transmisji – Przełącznik zakresu programu – krótkie spięcie – E122   
00300   P0712   Czujnik obwodu niskiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)   
00300   P0713   Czujnik obwodu wysokiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)   
00301   Pompa strumienia powrotnego ABS (V39)   
00302   Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106)   
00303   Przełącznik selekcji funkcji komputera pokładowego (E91)   
00305   Sygnał wskaźnika zużycia paliwa   
00306   Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 1   
00307   Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 2   
00309   Pompa miernicza płynu czyszczącego (V135)   
00310   Czujniki temperatury konwertera katalitycznego (G20)   
00312   Temperaturowe czujniki kontrolne konwertera katalitycznego (G132)   
00313   Trzyfazowy konwerter katalityczny – sygnał usterki   
00314   EGR dwufazowego zaworu (N161)   
00447   Silnik ABS-ASR – połączenia elektryczne 2   
00501   Czujnik pozycji głównej klapy silnika – G92   
00512   P0341   Czujnik krzywki – sygnał błędu   B
00512   Czujnik pozycji krzywki – nie istnieje na liście referencyjnej   
00513   P0506   Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy RPM za niski   B
00513   P0507   Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy RPM za wysoki   B
00513   Czujnik prędkości silnika – G28 – sygnał usterki   
00514   P0336   Czujnik pozycji wału korbowego – sygnał usterkowy – G4   A
00514   Czujnik pozycji wału korbowego – G4   
00515   P0340   Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – brak sygnału (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor   B
00515   Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – skrót do B+ (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor   B
00516   Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik – F60   
00517   Czujnik pozycji przepustnicy – otwarty przełącznik – F81   
00518   P0121   Czujnik pozycji przepustnicy – sygnał poza zasięgiem (G69). Zobacz też straty zasilania ECM   
00519   P0106   Czujnik MAP – poza zasięgiem – G71   B
00519   P0107   Czujnik MAP – niskie napięcie – G71   A
00519   P0108   Czujnik MAP – wysokie napięcie – G71   A
00520   Czujnik przepływu poziomu masy – G19ig70   
00521   Potencjometr wyrównania paliwa – G74   
00522   Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G62   
00523   P0112   Czujnik IAT – temperatura wysoka – obwód niski – G42   A
00523   P0113   Czujnik IAT – temperatura niska – obwód wysoki – G42   A
00524   Czujnik stuku 1 – G61   
00525   P0131   O2 czujnik – niskie napięcie – G39   B
00526   Przełącznik świateł hamulców – niewłaściwy sygnał (f)   
00527   Czujnik temperatury powietrza wejściowego – G72   
00528   Czujnik ciśnienia barometrycznego – F96   
00529   P0725   Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – usterka. Zobacz też straty zasilania ECM   
00529   P0727   Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – brak sygnału   
00530   Czujnik pozycji przepustnicy – G88   
00531   Napięcie od czujnika masy przepływu powietrza   
00532   P1746   Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie   
00532   P1750   Napięcie (B+)   
00533   Regulacja kontroli jałowego powietrza   
00534   Czujnik temperatury oleju   
00535   Czujnik pierwszego uderzenia   
00536   Czujnik drugiego uderzenia   
00537   Kontrola czujnika tlenu   
00538   Napięcie referencyjne   
00539   Czujnik temperatury paliwa – G81   
00540   Czujnik uderzenia 2 – G66   
00541   Czujnik zakresu suwaka – G99   
00542   Czujnik uniesienia igły – G80   
00543   P0726   Obwód wejściowy prędkości silnika – górny limit RPM przekroczony   
00544   Maksymalny ładunek ciśnienia powietrza przekroczony   
00545   P1780   Nieczytelna interwencja w silnik. Zobacz też straty zasilania ECM   
00545   P1781   Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM   
00545   P1782   Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM   
00546   Usterka na linii przesyłu danych   
00547   Przełącznik kontroli ciśnienia ABS – F137   
00548   P0560   Usterka napięcia systemu   
00549   Sygnał zużycia paliwa   
00549   P1771   Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM)   
00549   P1772   Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM)   
00550   Kontrola startu wtrysku   
00551   Nadmierna temperatura konwertera katalitycznego   
00552   Czujnik poziomu przepływu powietrza (czujnik pozycji) – G19   
00553   Czujnik masy przepływu powietrza – G70   
00554   Czujnik tlenu 2 – kontrola   
00555   Obwód grzewczy – czujnik tlenu 2 – G108   
00558   Kontrola limitu dodawania mieszanki – niska pozycja   
00559   Kontrola limitu dodawania mieszanki – wysoka pozycja   
00560   Przełącznik czujnika temperatury EGR – niska lub ... wartość   
00561   Kontrola dodawania mieszanki   
00575   Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej   
00577   Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 1   
00578   Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 2   
00579   Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 3   
00580   Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 4   
00581   Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 5   
00582   Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 6   
00583   Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 7   
00584   Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 8   
00585   Czujnik temperatury EGR – G98   
00586   Kontrola systemu EGR   
00587   Kontrola dodawania mieszanki – złe uziemienie ECU, przeciek powietrza, przeciekający wtryskiwacz   
00588   Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95   
00589   Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N131   
00590   Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N132   
00591   Przełącznik napięcia pasów bezpieczeństwa – E24   
00592   Przełącznik napięcia wytapiania siedzeń – E25   
00593   Przełącznik wykrywania siedzenia – strona pasażera – F151   
00594   Obwód uruchamiania poduszki powietrznej   
00595   Dane z wypadku zachowane   
00596   Wtryskiwacz lub kable cewki trans. – skrót   
00597   P1728   Ruchome sygnały prędkości kół ABS – zakres / działanie   
00598   Usterka hydrauliczna / mechaniczna   
00599   Niestabilny włącznik pedału hamulca / świateł hamowania
00600   Potencjometr w V68 - G92
00601   Potencjometr w V70 - G112    
00602   Potencjometr w V85 - G114    
00603   Silnik klapy nawiewu / odmrażania - V85    
00604   Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia – G113   
00605   Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji świeżego powietrza – N63   
00606   Zawór dwufazowy chłodziwa silnika – N147   
00607   Wyświetlacz temperatury powietrza na zewnątrz – G106   
00608   Czujnik ładunku – G119   
00609   Wyjście zapłonu 1   
00610   Wyjście zapłonu 2   
00611   Wyjście zapłonu 3   
00612   Wyjście zapłonu 4   
00613   Wyjście zapłonu 5   
00614   Wyjście zapłonu 6   
00615   Wyjście zapłonu 7   
00616   Wyjście zapłonu 8   
00617   Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – lewy – G104   
00618   Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – prawy – G105   
00619   Linia czujnika zasilania – lewa   
00620   Linia czujnika zasilania – prawa   
00621   Zawór redukcji ciśnienia – N155   
00622   Odciąganie wody z filtra paliwa   
00623   Połączenie elektrycznie transmisji / ABS   
00624   Włączenie kompresora A/C   
00625   Sygnał prędkości pojazdu   
00626   Światło indykatora świecy żarowej – 29   
00627   Czujnik poziomu wody – G120   
00628   Kontrola różna bieżąca   
00629   Zawór otworu wentylacyjnego próżni – hamulec – F47   
00630   A/C włączone   
00633   Okablowanie do zapłonu / czujnik opóźnienia   
00634   Opór – N159   
00635   Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym   
00636   Czujnik przyspieszenia – prawy przód – G121   
00637   Czujnik przyspieszenia – lewy przód – G122   
00638   P1766   Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM   
00638   P1767   Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM   
00638   Połączenie elektryczne silnik / transmisja 2. Zobacz też straty zasilania ECM   
00639   Czujnik opóźnienia – G123   
00640   Obwód grzewczy czujnika tlenu – J278   
00641   ATF – temperatura za wysoka   
00642   Zawór przełączania EDL – prawy przód – N166   
00643   Zawór wyjściowy EDL – prawy przód – N167   
00644   Zawór wyłączenia EDL – lewy przód – N168   
00645   Zawór wyjściowy EDL – lewy przód – N169   
00646   Motor ABS-ASR – połączenia elektryczne 1   
00648   Obwód grzewczy czujnika tlenu – za konwerterem katalitycznym   
00649   Zawór wejściowy / wyjściowy ABS – tył – N160   
00650   Przełącznik zaworu otworu wentylacyjnego próżni sprzęgła – F36   
00651   Okablowanie zapłonu   
00652   P0730   Kontrola zakresu transmisji – niewłaściwy poziom biegu   
00652   P0731   Kontrola zakresu transmisji – bieg #1 – niewłaściwy poziom   
00652   P0732   Kontrola zakresu transmisji – bieg #2 – niewłaściwy poziom   
00652   P0733   Kontrola zakresu transmisji – bieg #3 – niewłaściwy poziom   
00652   P0734   Kontrola zakresu transmisji – bieg #4 – niewłaściwy poziom   
00653   Dźwignia selektora automatycznej transmisji   
00654   Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N153   
00655   Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N154   
00656   Zapłon wykrycia poduszki powietrznej siedzenia – G128   
00657   Motor dostosowawczy głównego zaworu wentylacyjnego – V102   
00658   Moduł operacyjny   
00659   Auto-test   
00660   Przełącznik uderzenia / Czujnik pozycji przepustnicy   
00661   Wyświetlacz temperatury   
00662   Tachometr – G5   
00663   Prędkościomierz – G21   
00664   Pomiar paliwa   
00665   Lampka ostrzegająca o zapięciu pasów bezp. – K19   
00666   Sygnał   
00667   Sygnał temperatury otoczenia   
00668   Napięcie baterii (terminal 30)   
00669   MIL zaistniały drugi raz – K97   
00670   Czujnik pozycji przepustnicy – G127   
00671   Przełącznik Cruise Control – E45 – niezdefiniowana pozycja przełącznika   
00672   Pompa hydrauliczna ABS z seryjnym oporem   
00673   Wciśnięty pedał hamulca   
00674   Hamulec zwolniony   
00675   IV-lewy przód: OV OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło zablokowane   
00676   IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło zablokowane   
00677   IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; B+ – lewy przód – koło wolne   
00678   IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło wolne   
00679   Obwód ogrzewania czujnika tlenu przed konwerterem katalitycznym   
00680   IV-prawy przód: OV OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło zablokowane   
00681   IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło zablokowane   
00682   IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; B+ – prawy przód – koło wolne   
00683   IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło wolne   
00684   Obwód ogrzewania czujnika tlenu za konwerterem katalitycznym   
00685   IV-lewy tył: OV OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło zablokowane   
00686   IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło zablokowane   
00687   IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; B+ – lewy tył – koło wolne   
00688   IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło wolne   
00689   Powietrze zewnętrzne w systemie poboru powietrza   
00690   IV-prawy tył: OV OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło zablokowane   
00691   IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło zablokowane   
00692   IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; B+ – prawy tył – koło wolne   
00693   IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło wolne   
00694   Przełącznik oświetlenia instrumentów   
00695   Pompa hydrauliczna (B+) – lewy przód / prawy przód koło zablokowane   
00696   Zawór redukcji ciśnienia ABS – N170   
00697   Zawór redukcji ciśnienia ABS – N171   
00698   Moduł kontrolny zwiększył obecną konsumpcję   
00699   Czujnik tlenu 1 – za konwerterem katalitycznym – G130   
00700   Czujnik tlenu 2 – za konwerterem katalitycznym – G131   
00701   Test przegrzania ECT   
00702   Elastyczny czujnik paliwa – G133   
00703   TPS/CTP przełącznik rozpoznania CTP   
00705   Wirnik chłodziwa włączony   
00709   Czujnik światła słonecznego 2 – g134   
00710   Motor klapy odmrażacza – V107   
00711   Motor klapy gniazda lewej stopy – V108   
00712   Motor klapy gniazda prawej stopy – V109   
00713   Motor lewo-środkowego otworu wentylacyjnego - 110   
00714   Motor prawo-środkowego otworu wentylacyjnego – 111   
00715   Motor klapy gniazda tylnej stopy – V112   
00716   Motor klapy recyrkulacji – V113   
00717   Motor klapy EVAP – V114   
00718   Przełącznik górnego lewego otworu wentyl. – F179   
00719   Przełącznik górnego prawego otworu wentyl. – F180   
00720   Przełącznik dolnego lewego otworu wentyl. – F181   
00721   Przełącznik lewego prawego otworu wentyl. – F182   
00722   Przełącznik lewego środkowego otworu wentyl. – F183   
00723   Przełącznik prawego środkowego otworu wentyl. – F184   
00724   Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F185   
00725   Przełącznik otworu went. prawo centralnej stopy – F186   
00726   Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F187   
00727   Motor klapy odmrażacza – czujnik pozycji – G135   
00728   Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G136   
00729   Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G137   
00730   Centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G138   
00731   Motor klapy gniazda lewej stopy – czujnik pozycji – G139   
00732   Motor klapy gniazda prawej stopy – czujnik pozycji – G140   
00733   Motor lewego otworu went. gniazda tylnej stopy – czujnik pozycji – G141   
00734   Czujnik pozycji centralnego otworu went. – G142   
00735   Czujnik pozycji klapy recyrkulacji – G143. *Jeśli ten kod pojawia się w starym modelu VR6 (AAA) wróć do kodu #01247   
00736   Motor klapy EVAP. Czujnik pozycji – G144   
00737   Zawór regulujący ogrzewanie – lewy – N175   
00738   Zawór regulujący ogrzewanie – prawy – N176   
00739   Pompa chłodziwa – V50   
00740   Czujnik CKP cylindra 1 – G145   
00741   Monitoring statusu pozycji pedału hamulca   
00742   System wentylacji baterii   
00743   Czujnik wentylacji baterii _ G146   
00744   Regulacja temperatury baterii   
00745   Monitoring statusu izolacji   
00746   Usterka baterii   
00747   Czujnik temperatury baterii – przedni – G52   
00748   Czujnik temperatury baterii – tylny – G53   
00749   Klapa wentylacyjna   
00750   Obwód lampek kontrolnych   
00751   Indykator pojemności baterii   
00752   Ogrzewanie baterii i nawiewu   
00753   Elektryczne połączenie – czujnik prędkości kół   
00754   Lampka ostrzegawcza ECT   
00755   Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju w silniku – K3   
00756   Czujnik temperatury lewego otworu went. – G150   
00757   Cenzor temperatury lewego otworu went. – G151   
00758   System poboru wtórnego powietrza (powietrze)   
00759   Regulator temperatury lewego otworu went. – G155   
00760   Regulator temperatury prawego otworu went. – G156   
00761   DTC zachowany w jednostce kontrolnej   
00762   Wtrysk(i) paliwa – N181   
00763   Czujnik ciśnienia gazu na stronie kierowcy – G147   
00764   Czujnik ciśnienia gazu na stronie pasażera – G148   
00765   Czujnik kontroli poślizgu (zmiana pozycji tłoka) – G149   
00766   Czujnik temperatury przedniego otwory went. – G12   
00767   Czujnik temperatury tylnego aparatu wyparnego R – g153   
00768   Czujnik temperatury rdzenia tylnego ogrzewania – G154   
00769   Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G82   
00770   Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G83   
00771   Czujnik poziomu paliwa – G   
00772   Przełącznik ciśnienia oleju – F22   
00773   Czujnik ciśnienia oleju – G10   
00774   Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy tył – G76   
00775   Czujnik poziomu kontroli systemu – prawy tył – G77   
00776   Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy przód – G78   
00777   Czujnik pozycji przepustnicy – G79   
00778   Czujnik kąta sterowania – G85   
00779   Czujnik temperatury zewnętrznej – G17   
00780   Czujnik ruchu w pionie – G90   
00781   Motor pozycjonujący – lewy przód – V76   
00782   Motor pozycjonujący – prawy przód – V77   
00783   Motor pozycjonujący – lewy przód – V78   
00784   Motor pozycjonujący – prawy tył – V79   
00785   Czujnik temperatury – panel instrumentacyjny – G56   
00786   Czujnik temperatury – w nagłówkach – G86   
00787   Czujnik temperatury poboru świeżego powietrza – G89   
00788   Zawór dwudrożny klapy odmrażania / nawiewu - N118
00789   Przełącznik zapasowy – F41   
00790   Klapa powietrza świeżego i z recyrkulacji   
00791   Przełącznik temperatury aparatu wyparnego klimatyzatora – G33   
00792   Przełącznik ciśnienia klimatyzatora – F29   
00793   Czujnik pozycji pedału hamulca – G100   
00794   Czujnik pompy hydraulicznej – G101   
00795   Czujnik przyspieszenia pionowego tylnej osi – G102   
00796   Nawiew do czujnika temperatury – V42   
00797   Czujnik światła słonecznego - G107   
00798   Test segmentowy   
00799   Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G110   
00800   Czujnik temperatury powietrza otaczającego Nawiew świeżego powietrza – G109   
00801   Przełącznik wysokiego ciśnienia chłodzącego A/C - F11b   
00802   Przełącznik niskiego ciśnienia chłodzącego A/C - F73   
00803   Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – prawy przód – G118   
00804   Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – lewy przód – G115   
00805   Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N148   
00806   Zawór rozpórki zawieszenia – prawy przód – N149   
00807   Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N150   
00808   Zawór rozpórki zawieszenia – prawy tył – N151   
00811   System nie gotowy do aktywacji   
00824   Lampka indykatora kontroli trakcji – K86   
01016   Zawór spustowy gazu z zawieszenia – N106   
01017   Kompresor systemowy gazu z zawieszenia – V65   
01018   Wiatrak chłodzący – V7   
01019   Zwolnienie   
01020   Pompa wodna – V36   
01021   Lampka indykatora zamka mechanizmu różnicowego – K81   
01022   Światło wewnętrzne – aktywowana kombinacja   
01023   Dźwięk ostrzegawczy – H3   
01025   Lampka indykatora usterki   
01027   Wiatrak ciepłego powietrza z tyłu – V47   
01028   Obwód wiatraka – J323   
01028   Wiatrak tylnego aparatu wyparnego – V20   
01029   Obwód A/C – J32   
01039   Czujnik ECT – G2   
01040   Połączenie elektryczne ABS / transmisja 2   
01041   System kontroli trakcji – funkcja nieczytelna   
01044   P1749   Moduł kontroli transmisji – niewłaściwie zakodowany   
01045   Przełącznik Tiptronic – F189   
01046   
01047   Lampka ostrzegawcza hamulca i parkowania – Kt   
01048   Lampka ostrzegawcza Diesel electronic – K104   
01049   Napięcie zasilania (terminal 50)   
01050   Monitoring statusu świecy żarowej   
01051   Motor pozycjonujący MC paliwa – V117   
01052   Czujnik pozycji przepustnicy – G157   
01053   Zawór startu wtrysku – N182   
01054   Obwód zasilania (terminal 30) – J317   
01055   Czujnik startu wtrysku – G158   
01057   Funkcja – stałe ładowanie – napięcie   
01058   Funkcja – stałe ładowanie – bieżące   
01059   Czujnik pozycji rotora – G159   
01060   Czujnik niskiej temperatury zapłonu – G160   
01061   Czujnik wysokiej temperatury zapłonu – G161   
01070   Obwód startera – J53   
01071   Czujnik pozycji pedału sprzęgła – G162   
01072   Pozycja sprzęgła zawór próżniowy – N183   
01073   System ciśnienia sprzęgła   
01074   Pozycja sprzęgła – zawór wentylacyjny   
01075   Obwód pompy próżniowej – J320   
01076   Obwód pompy hydraulicznej sprzęgła – J319   
01077   Przełącznik próżniowy bustera hamulca – F190   
01078   Przełącznik selektora biegów TR – F191   
01079   Obwód sterujący mocy – J320   
01080   Przełącznik ciśnienia mocy – F192   
01081   Zawór przełącznika pierwszorzędności – N185   
01082   Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa – K105   
01083   Niski poziom płynu do spryskiwaczy – indykator płynu do spryskiwaczy lampka lub czujnik – K106   
01084   32oF (0o) lampka ostrzegawcza temperatury mrożenia – K107   
01085   30oF (4o) lampka ostrzegawcza temperatury – K108   
01086   Prędkościomierz – czujnik prędkości pojazdu – G22   
01087   Podstawowe ustawienia nie zaistniały   
01088   Kontrola dodawania mieszanki 2   
01089   Przełącznik pozycji podniesionego łuku napinającego – P204   
01090   Przełącznik pozycji obniżonego łuku napinającego – P203   
01091   Przełącznik pozycji zamkniętego dachu – F202   
01092   Przełącznik pozycji otwartego dachu – F171   
01093   Przełącznik pozycji otwarcia pokrywy kabiny – F201   
01094   Lewy przełącznik pokrywy kabiny 3 – F195   
01095   Odblokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 2 – F197   
01096   Zablokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 1 – F199   
01097   Przełącznik zamka przedniego dla dachu – F172   
01098   Przełącznik zamkniętej pozycji ... – F206   
01099   Przełącznik bagażnika (zamknięty)   
01100   Przełącznik bagażnika (otwarty – odblokowany)   
01101   Przełącznik pozycji otwartej zapadki dachu – F025   
01102   Przełącznik prawy pokrywy kabiny 3 – F196   
01103   Przełącznik prawy odblokowany pokrywy kabiny 2 – F198   
01104   Przełącznik prawy pokrywy kabiny 1 – F200   
01105   Zawór cewki 8 – N186   
01106   Obwód zasilania otwierania okna – J291   
01107   Lampka indykatora zablokowania dachu – K98   
01108   Obwód zasilania zamykania okna – J292   
01109   Obwód pompy hydraulicznej dachu – J321   
01110   Cewka odblokowania dachu – N187   
01111   Motor 1 zamka bagażnika
01112   Zasilanie motoru 1 i 2   
01113   Motor 2 zamka bagażnika
01114   Przełącznik światła ostrzegawczego hamulca parkingowego – F9   
01115   Wyłącznie 3 bity miejsca   
01116   Motor odblokowania dachu   
01117   Sygnał ładowania generatora terminala DF   
01118   Obwód grzania pierwotnego silnika   
01119   Sygnał pozycji transmisji – zasięgu biegów   
01120   Dostosowanie wału rozrządczego 1   
01121   Dostosowanie wału rozrządczego 2   
01122   Czujnik pozycji wału rozrządczego 2 – G163   
01123   Usterka spustowania   
01124   Monitoring statusu czasu ładowania   
01125   Zmiana poboru ładowania   
01126   Sygnał prędkości silnika   
01127   Lampa indykatora rezerwy paliwa   
01128   System antykradzieżowy – czujnik immobilizera – D2   
01129   Terminal S – H15   
01130   ABS – sygnał z poza zakresu tolerancji   
01131   Aktywacja migania świateł   
01132   Czujnik przedni podczerwony – G166   
01133   Czujnik tylny podczerwony – G167   
01134   Dźwięk alarmu – 12   
01135   Czujnik ruchu wewnątrz pojazdu   
01136   Przerywnik startu silnika   
01137   Przełącznik kontaktowy centralnego zamka   
01138   Zamek centralny – odblokowanie drzwi kierowcy   
01139   Zamek centralny – odblokowanie drzwi pasażera   
01140   Zamek centralny – odblokowanie pokrywy   
01141   Motor przełącznika zwolnienia pokrywy   
01142   Zamek centralny –motor odblokowujący
01143   Zamek centralny – motor otwierający   
01144   Zamek centralny – motor otwierający   
01145   Zamek centralny – motor otwierający   
01146   Zamek centralny – motoru zamykający   
01147   Zamek centralny –motor zwolnienie pokrywy – V120   
01148   Drzwi bezpieczeństwa – aktywacja   
01149   Drzwi bezpieczeństwa – dezaktywacja   
01150   Wyświetlacz analogowy   
01151   Przełącznik bezpieczeństwa silnika Diesla – F207   
01152   Przełącznik monitoringu biegów TR – F209   
01153   Przełącznik E (Economy) – E163   
01154   Przełącznik ciśnienia systemu sprzęgła – F210   
01155   Mechanika sprzęgła   
01156   Przełącznik rozpoznania biegów TR – F208   
01157   Zasilanie dźwięku alarmu   
01158   Zasilanie sygnału obrotu   
01159   Okablowanie bezpieczeństwa   
01160   Obwód wtyku gniazda chłodziwa – J325   
01165   Moduł kontroli stanu przepustnicy – J338   
01166   Sygnał momentu obrotowego silnika
01167   Zatrzymanie otwarcia przepustnicy – zawór zatrzymania przepustnicy – N194   
01168   Zawór zwiększenia jałowego Rpm – N177   
01169   Przełącznik kontaktu drzwi – strona kierowcy – F2   
01170   Czujnik stałości wtrysku paliwa – G175   
01172   Czujnik temperatury ogrzewania siedzeń – strona kierowcy – G59   
01173   Motor dostosowania podłużnicy – strona kierowcy – V28   
01174   Dostosowanie wysokości siedzenia – strona kierowcy – V38   
01175   Dostosowanie podgrzewanego siedzenia – strona kierowcy – E94   
01176   Usterka kluczowa   
01177   Jednostka kontrolna silnika   
01179   Niewłaściwe wprowadzenie klucza   
01180   Silnik / A/C – połączenie elektryczne   
01181   Inicjowanie – tylko dwa klucze naciśnięte   
01182   Adaptacja wysokości   
01183   Lampka ostrzegawcza konwertera katalitycznego – K72   
01184   Czujnik temperatury na zewnątrz – G174   
01185   Nadmuch świeżego powietrza – tył – V80   
01186   Serwomotor dystrybucji powietrza z tyłu – V36   
01187   Serwomotor klapy temperatury – tył – V137   
01188   Cewka modułu kontrolnego – połączenie elektryczne   
01190   Motor modułu kontrolnego – połączenie elektryczne   
01192   Sprzęgło konwertera świec   
01193   Niskie wyjście ogrzewania – J359   
01194   Wysokie wyjście ogrzewania – J360   
01196   Szyna transmisji / silnika   
01197   Szyna transmisji / silnika – przewód A   
01198   Szyna transmisji / silnika – przewód B   
01199   Połączenie elektryczne ABS / silnik   
01200   Zasilanie zaworów ABS   
01201   Zasilanie pompy ABS   
01202   Kabel diagnostyczny   
01208   Zmiany w zapisywaniu danych – VIN   
01235   Wlot powietrza wtórnego – zawór cewki – N12   
01236   Cewka zamka – N110   
01237   Zawór odcięcia paliwa – N109   
01238   Kontrola czasu zapłonu
01239   Zawór wentylacyjny pozycji przepustnicy – N97   
01240   Zawór oddychający pozycji przepustnicy – N117   
01241   Zawór kanistra cewki odpowietrzającej EVAP – N115   
01242   Ostatni etap w jednostce kontrolnej   
01243   Cewka zmiany przewodu rurowego   
01244   Moduł kontroli czujnika ogrzewania tlenu – J208   
01245   Regulator ciśnienia mech. różnicowego – N73   
01246   Obwód przyjmowania paliwa (wczesnego) – J81   
01247   Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP – N115   
01248   Dwufazowa cewka – uzupełnienie otwartej przepustnicy – N54   
01249   P0201   Cylinder 1 – usterka wtrysku – N30   D
01250   P0202   Cylinder 2 – usterka wtrysku – N31   D
01251   P0203   Cylinder 3 – usterka wtrysku – N32   D
01252   P0204   Cylinder 4 – usterka wtrysku – N33   D
01253   P0205   Cylinder 5 – usterka wtrysku – N83   D
01254   P0206   Cylinder 6 – usterka wtrysku – N84   D
01255   P0207   Cylinder 7 – usterka wtrysku – N85   D
01256   P0208   Cylinder 8 – usterka wtrysku – N86   D
01257   Zawór kontroli jałowego powietrza – N71   
01258   Pozycjoner klapy powietrza – V63   
01259   Obwód pompy paliwa – J17   
01260   Zawór odcięcia spowolnienie paliwa – N55   
01261   Zawór częstotliwości czujnika tlenu – N7   
01262   Zawór regulacji bypassa przepustnicy do spalin – N75   
01263   Wtryskiwacz zimnego startu – N17   
01264   Obwód pompy wtrysku powietrza wtórnego – J299   
01265   Zawór cewki regulatora próżniowego EGR – N18   
01266   
01267   Jednostka kontrolna czasu automatycznego żarzenia – J179   
01268   Dostosowanie ilości – N146   
01269   Zawór startu wtrysku – N108   
01270   Sprzęgło kompresora A/C – N25   
01271   Motor klapy regulatora temperatury – V68   
01272   Motor klapy głównej powietrza – V70   
01273   Nawiew świeżego powietrza – V2   
01274   Motor klapy nawiewy powietrza – V71   
01275   Obwód cewki   
01276   Pompa hydrauliczna ABS – V64   
01277   Obwód pompy hydraulicznej ABS – J185   
01278   Obwód elektronicznego zamka mechanizmu różnicowego   
16486   P0102   Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – niskie wejście   A
16487   P0103   Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – wysokie wejście. Może to być wina niskiego poziomu baterii jeśli występuje wspólnie z 17988 (P1580)   A
16496   P0112   Czujnik IAT – Temp. wysoka – obwód niski – G42   A
16497   P0113   Czujnik IAT – Temp. niska – obwód wysoki – G42   A
16500   P0116   Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania   A
16501   P0117   Obwód temperatury chłodziwa silnika - niski wejście (wysoka temp.)   A
16502   P0118   Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.)   A
16504   P0120   Czujnik A pozycji przepustnicy – usterka obwodu   A
16505   P0121   Czujnik A pozycji przepustnicy – obwód – problem w działaniu – poza zasięgiem   A
16506   P0122   Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – niskie napięcie wejściowe   A
16507   P0123   Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – wysokie napięcie wejściowe   A
16509   P0125   System chłodzenia – temp. za niska do rozpoczęcia procesu – G62   B
16514   P0130   Obwód czujnika O2 – usterka (bank1 czujnik 1)   A
16515   P0131   Obwód czujnika O2 – niskie napięcie (bank 1 czujnik 1)   B
16516   P0132   Obwód czujnika O2 – wysokie napięcie (bank 1 czujnik 1)   A
16517   P0133   Obwód czujnika O2 – powolna odpowiedź (bank 1 czujnik 1)   B
16518   P0134   Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)   A
16519   P0135   Obwód ogrzewania czujnika O2 – usterka (bank 1 czujnik 1)   A
16520   P0136   O2 obwód czujnika - usterka (bank 1 sensor 2)   A
16521   P0137   O2 obwód czujnika - niskie napięcie (bank 1 sensor 2)   B
16522   P0138   O2 obwód czujnika - wysokie napięcie (bank 1 sensor 2)   A
16524   P0140   O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 1 sensor 2)   B
16525   P0141   O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 1 sensor 2)   A
16534   P0150   O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1)   A
16536   P0152   O2 obwód czujnika – wysokie napięcie (bank 2 czujnik 1)   A
16537   P0153   O2 obwód czujnika – powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 1)   
16538   P0154   O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 1)v   A
16539   P0155   O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1)   A
16540   P0156   O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2)   A
16542   P0158   O2 obwód czujnika – wysokie napięcie (bank 2 czujnik 2)   A
16543   P0159   O2 obwód czujnika – powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 2)   
16544   P0160   O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 2)   A
16545   P0161   O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2)   A
16554   P0170   Wyważenie paliwa – usterka (bank 1)   A
16555   P0171   Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 1)   B
16556   P0172   Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 1)   B
16557   P0173   Wyważenie paliwa – usterka (bank 2)   B
16558   P0174   Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 2)   B
16559   P0175   Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 2)   B
16684   P0300   Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder   B
16685   P0301   Cylinder #1 – wykryto przerwę zapłonu   A lub B / miganie
16686   P0302   Cylinder #2 – wykryto przerwę zapłonu   A lub B / miganie
16687   P0303   Cylinder #3 – wykryto przerwę zapłonu   A lub B / miganie
16688   P0304   Cylinder #4 – wykryto przerwę zapłonu   A lub B / miganie
16889   P0305   Cylinder #5 – wykryto przerwę zapłonu   A lub B / miganie
16890   P0306   Cylinder #6 – wykryto przerwę zapłonu   A lub B / miganie
16891   P0307   Cylinder #7 – wykryto przerwę zapłonu   A lub B / miganie
16892   P0308   Cylinder #8 – wykryto przerwę zapłonu   A lub B / miganie
16706   P0322   Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji – brak sygnału   A lub B / miganie
16711   P0327   Czujnik uderzeniowy #1 – niskie wejście (bank 1 lub pojedynczy sensor)   A
16716   P0332   Obwód czujnika uderzeniowego #2 – niskie wejście (bank 2)   A
16721   P0337   Obwód czujnika pozycji wału korbowego – niskie wejście   A
16725   P0341   Obwód czujnika pozycji wału rozrządczego – poza zakresem/ działanie   A
16784   P0400   Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – usterka przepływu   B
16785   P0401   Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – niewystarczający przepływ   B
16786   P0402   Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – nadmierny przepływ   B
16795   P0411   System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ   B
16806   P0422   Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu (bank 1)   B
16816   P0432   Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu (bank 2)   B
16824   P0440   System kontroli emisji wydechu (EVAP) usterka odpowietrzania   B
16825   P0441   System kontroli emisji wydechu (EVAP) – niewłaściwy przepływ odpowietrzania   A
16826   P0442   System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (mały)   B
16836   P0452   System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – niskie wejście   B
16837   P0453   System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – wysokie wejście   
16839   P0455   System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (duży)   
16845   P0461   Obwód czujnika poziomu paliwa – zakres / działanie   B
16885   P0501   Czujnik prędkości pojazdu – zakres / działanie   A
16890   P0506   Moduł kontroli jałowej – RPM niższe niż spodziewane   A
16891   P0507   Moduł kontroli jałowej – RPM wyższe niż spodziewane   A
16894   P0510   Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik   B
16989   P0605   Moduł kontroli wewnętrznej – pamięć odczytowa (EPROM) – błąd   B
17090   P0706   Obwód czujnika zasięgu transmisji – zakres / działanie   A
17091   P0707   Obwód czujnika zakresu transmisji – niskie wejście   D
17509   P1101   Obwód czujnika O2 (B1-S1) – napięcie za niskie / przeciek powietrza   D
17510   P1102   Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – skrót do B+   A
17511   P1103   Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – wyjście za niskie   A
17512   P1104   Obwód czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie / przeciek powietrza   A
17513   P1105   Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – skrót do B+   A
17514   P1106   Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie – przeciek powietrza   A
17515   P1107   Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – skrót do B+   A
17516   P1108   Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – wyjście za niskie   A
17517   P1109   Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – napięcie za niskie – przeciek powietrza   A
17518   P1110   Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – skrót do B+   A
17535   P1127   Długoterminowy pomiar paliwa – system przeładowany (bank 1)   A
17536   P1128   Długoterminowy pomiar paliwa – system za słaby (bank 1)   B
17609   P1201   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – usterka elektryczna   B
17610   P1202   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – usterka elektryczna   A
17611   P1203   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – usterka elektryczna   A
17612   P1204   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – usterka elektryczna   A
17613   P1205   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – usterka elektryczna   A
17614   P1206   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – usterka elektryczna   A
17615   P1207   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – usterka elektryczna   A
17616   P1208   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – usterka elektryczna   A
17621   P1213   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do B+   A
17622   P1214   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do B+   A
17623   P1215   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do B+   A
17624   P1216   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do B+   A
17625   P1217   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do B+   A
17626   P1218   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do B+   A
17627   P1219   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do B+   A
17628   P1220   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do B+   A
17633   P1225   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do uziemienia   A
17634   P1226   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do uziemienia   A
17635   P1227   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do uziemienia   A
17636   P1228   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do uziemienia   A
17637   P1229   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do uziemienia   A
17638   P1230   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do uziemienia   A
17639   P1231   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do uziemienia   A
17640   P1232   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do uziemienia   A
17645   P1237   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – obwód otwarty   A
17646   P1238   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – obwód otwarty   A
17647   P1239   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – obwód otwarty   A
17648   P1240   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – obwód otwarty   A
17649   P1241   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – obwód otwarty   A
17650   P1242   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – obwód otwarty   A
17651   P1243   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – obwód otwarty   A
17652   P1244   Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – obwód otwarty   A
17656   P1250   Poziom paliwa za niski   A
17733   P1325   Cylinder #1 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty   D
17734   P1326   Cylinder #2 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty   D
17735   P1327   Cylinder #3 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty   D
17736   P1328   Cylinder #4 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty   D
17737   P1329   Cylinder #5 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty   D
17738   P1330   Cylinder #6 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty   D
17739   P1331   Cylinder #7 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty   D
17740   P1332   Cylinder #8 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty   D
17747   P1339   Na przemian połączone czujniki pozycji wału korbowego / prędkości silnika   D
17748   P1340   Czujniki pozycji wału rozrządczego / korbowego (B2) – poza sekwencją   A
17749   P1341   Poziom #1 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia   A
17751   P1343   Poziom #2 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia   A
17753   P1345   Poziom #3 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia   A
17799   P1391   Czujnik pozycji wału rozrządczego (B2) – skrót do uziemienia   A
17800   P1392   Czujnik pozycji wału rozrządczego w pozycji – otwarte (B2) – skrót do B+   A
17801   P1393   Poziom #1wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna   A
17802   P1394   Poziom #2wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna   A
17803   P1395   Poziom #3wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna   A
17804   P1396   Czujnik prędkości silnika – brakujący ząb   A
17808   P1400   Obwód zaworu EGR – usterka elektryczna   A
17809   P1401   Obwód zaworu EGR – poziom mocy skrót do uziemienia   A
17810   P1402   Obwód zaworu EGR – skrót do B+   A
17815   P1407   Czujnik temperatury EGR – sygnał za słaby   A
17816   P1408   Czujnik temperatury EGR – sygnał za mocny   B
17817   P1409   Zawór wentylacji zbiornika – usterka elektryczna   B
17818   P1410   Zawór wentylacji zbiornika – skrót do B+   A
17819   P1411   System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – przepływ ograniczony   A
17822   P1414   System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – wykryto przeciek   B
17826   P1418   Czujnik poziomu paliwa – sygnał za mocny   B
17828   P1420   Moduł kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – usterka elektryczna   
17829   P1421   Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do uziemienia   A
17830   P1422   Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do B+   A
17831   P1423   System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – przepływ za słaby   A
17832   P1424   System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – wykryto przeciek   B
17833   P1425   Zawór wentylacji zbiornika – skrót do uziemienia   A
17834   P1426   Zawór wentylacji zbiornika – obwód otwarty   A
17842   P1434   Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+   A
17844   P1436   Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – usterka elektryczna   A
17848   P1440   Obwód zaworu EGR – stan mocy otwarty   A
17858   P1450   Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+   A
17859   P1451   Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do uziemienia   A
17860   P1452   Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – obwód otwarty   A
17878   P1470   Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka   A
17879   P1471   Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – skrót do B+   A
17883   P1475   L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka sygnału obwód otwarty   A
17884   P1476   L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka – niewystarczająca próżnia   A
17908   P1500   Obwód zwolnienia pompy paliwa – usterka elektryczna   A
17910   P1502   Obwód zwolnienia pompy paliwa – skrót do B+   A
17912   P1504   System poboru powietrza – określone powietrze w bypasie   A
17913   P1505   CPT przełącznik nie zamyka – otwarty obwód   A
17914   P1506   CPT przełącznik nie otwiera – skrót do uziemienia   A
17917   P1509   Obwód IAT – usterka elektryczna   A
17918   P1510   Obwód IAT – skrót do B+   A
17919   P1511   Obwód zaworu wymiany przewodu poboru – usterka elektryczna   A
17920   P1512   Obwód zaworu wymiany przewodu poboru – skrót do B+   D
17951   P1543   Potencjometr aktualizacji przepustnicy – sygnał za niski   D
17952   P1544   Potencjometr aktualizacji przepustnicy – sygnał za wysoki   A
17988   P1580   Usterka siłownika przepustnicy (b1) – może być spowodowania słabą baterią jeżeli występuje razem z 16487 (P0103)   A
17990   P1582   Jałowa adaptacja zakończona   B
18008   P1600   Terminal 15 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie   B
18010   P1602   Terminal 30 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie   D
18014   P1606   Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG dla trudnych odcinków   A
18019   P1611   Obwód informowania MIL / moduł transmisji kontroli – skrót do uziemienia   D
18020   P1612   ECM – niewłaściwie zakodowane   A
18021   P1613   Obwód informowania MIL – obwód otwarty lub skrót do B+   A
65535   P0603   Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli.
65535   P0603   Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej
65535   P0603   Zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)   A
65535   Uszkodzony sterownik ECU
65535   Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A
65535   Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie   
P0217   Lampka temperatury – silnik gorący   A
P0218   Lampka temperatury - ... gorące   D+ temp lamp.
P0326   Czujnik uderzenia – stałe uderzenia   D+ temp lamp.
P0351   Zapłon – usterka D
P0352   Zapłon – usterka D
P0420   Konwerter – niska wydajność   D
P0443   Odpowietrzenie EVAP – usterka obwodu   A
P0500   Czujnik VSS – brak sygnału   D
P0560   Napięcie baterii – poza zasięgiem   A
P0561   Napięcie baterii – niestabilne   D
P0562   Napięcie baterii – niskie   D
P0563   Napięcie baterii – wysokie   D
P0565   Cruise control – usterka obwodu   D
P0571   Przełącznik hamulca – usterka obwodu   D
P0572   Przełącznik hamulca – niskie napięcie   D
P0573   Przełącznik hamulca – wysokie napięcie   D
P0600   PCM – brak seryjnych danych   D
P0601   EPROM – usterka   A
P0602   Program PCM – usterka   A
P0604   Pamięć RAM PCM – usterka   A
P0606   Procesor PCM – usterka   A
P1782   Interwencja zapłonu w połączenie elektryczne silnik / transmisja danych. Zobacz też straty zasilania ECM   AOBDII to skrót od angielskiego terminu On-Board Diagnostic level 2.

System OBDII jest obowiązującym standardem w samochodach :
- sprzedawanych po 1 stycznia 1996 w USA
- sprzedawanych po 1 stycznia 2001 w Unii Europejskiej
- sprzedawanych po 1 stycznia 2002 w Polsce
- z silnikiem diesla sprzedawanych po 1 stycznia 2003

Samochody wyposażone w system OBDII posiadają charakterystyczne 16-pinowe złącze.


Opis 16-PIN OBD-II| 1.OEM | 2.J1850 Bus+ | 3.OEM | 4.Masa nadwozia | 5.Masa sygnałowa (GND) | 6.CAN High(J-2284) | 7.ISO 9141/ISO 14230 Linia K | 8.OEM |

| 9.OEM | 10.J1850 Bus- | 11.OEM | 12.OEM | 13.OEM | 14.CAN Low (J-2284) | 15.ISO 9141/ISO14230 Linia L | 16.Zasilanie (+) |
Autor: @pretor