Kody usterek VAG

Przegląd usterek diagnostycznych (DTC) jest dostosowany do kodów VAG i SAE (OBD-II)

Zasady włączania MIL
A=MIL zaistniały pierwszy raz
B=MIL zaistniały drugi raz
C=Usterka związana z brakiem emisji – tylko lampka serwisowa
D=Usterka braku emisji – brak lampki serwisowej


00000     Nie rozpoznano DTC
00257     Zawór wejściowy ABS - lewy przód (N101)
00258     P0753     Przełącznik Cewki 1 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)
00259     Zawór wejściowy ABS - prawy przód (N99)
00260     P0758     Przełącznik cewki 2 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)
00261     Zawór wejściowy ABS - tył (N103) 00262     P0763     Przełącznik cewki 3 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N90)
00263     Transmisja 0107 - usterka mechaniczna / hydrauliczna
00264     P0748     Przełącznik cewki 4 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N91)
00265     Zawór wyjściowy ABS - lewy przód (N102)
00266     P0773     Przełącznik cewki 5 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N92)
00267     Zawór wyjściowy ABS – prawy przód (N100)
00268     P0748     Przełącznik cewki 6 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N93)
00269     Zawór wyjściowy ABS – tył (N104)
00270     P1778     Przełącznik cewki 7 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N94)
00271     Zobacz książkę serwisową VW lub AUDI, grupa naprawcza 01 (w zależności od testowanego auta)
00273     Zawór wejściowy ABS – prawy tył (N133)
00274     Zawór wyjściowy ABS – lewy tył (N134)
00275     Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N135)
00276     Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N136)
00277     Zawór wyjściowy lub wejściowy ABS – lewy przód (N137)
00278     Zawór główny ABS – (N105)
00279     Zawór zamka różnicowego 1 (N125)
00280     Zawór zamka różnicowego 2 (N126)
00281     Sensor prędkości pojazdu – brak sygnału (G68)
00282     Serwomotor pozycji przepustnicy – V60
00283     P1711     Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie - G47
00284     Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy przód - N138
00285     P1716     Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie - G45 00286     Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – lewy przód - N139
00287     P1721     Sygnał prędkości kół ABS #3 (prawy tył) zakres / działanie - G44
00289     Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy tył - N140
00290     P1726     Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył) zakres / działanie - G46
00291     Przełącznik alarmowy ciśnienia / poziomu płynu (F116 / F117)
00292     Poziom ciśnienia hydraulicznego zasilania energetycznego
00293     P0705     Wielofunkcyjny przełącznik zakresu transmisji - usterka (wyjście PRNDL) (F125)
00294     Przełącznik transmisji ciśnienia L (F174)
00295     Przełącznik transmisji ciśnienia 2 (F175)
00296     P1704     Przełącznik redukcji biegu – skrót do uziemienia (F8)
00297     P0715     Obwód sensora wejścia / prędkości turbiny - usterka
00297     P0721     Obwód czujnika prędkości pojazdu - zakres / działanie - głośny sygnał (G38)
00297     P0722     Obwód czujnika prędkości pojazdu - zakres / działanie - brak sygnału
00297     Transmisja czujnika prędkości pojazdu (G38)
00298     Przełącznik tylnego mechanizmu różnicowego - E121
00299     Przełącznik transmisji - Przełącznik zakresu programu - krótkie spięcie - E122
00300     P0712     Czujnik obwodu niskiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)
00300     P0713     Czujnik obwodu wysokiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)
00301     Pompa strumienia powrotnego ABS (V39)
00302     Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106)
00303     Przełącznik selekcji funkcji komputera pokładowego (E91)
00305     Sygnał wskaźnika zużycia paliwa
00306     Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 1
00307     Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 2
00309     Pompa miernicza płynu czyszczącego (V135)
00310     Czujniki temperatury konwertera katalitycznego (G20)
00312     Temperaturowe czujniki kontrolne konwertera katalitycznego (G132)
00313     Trzyfazowy konwerter katalityczny – sygnał usterki
00314     EGR dwufazowego zaworu (N161)
00447     Silnik ABS-ASR – połączenia elektryczne 2
00501     Czujnik pozycji głównej klapy silnika - G92
00512     P0341     Czujnik krzywki – sygnał błędu B
00512     Czujnik pozycji krzywki – nie istnieje na liście referencyjnej
00513     P0506     Czujnik prędkości silnika - G28 - jałowy RPM za niski B
00513     P0507     Czujnik prędkości silnika - G28 - jałowy RPM za wysoki B
00513     Czujnik prędkości silnika – G28 – sygnał usterki
00514     P0336     Czujnik pozycji wału korbowego - sygnał usterkowy - G4 A
00514     Czujnik pozycji wału korbowego - G4
00515     P0340     Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – brak sygnału (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor B
00515     Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – skrót do B+ (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor B
00516     Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik – F60
00517     Czujnik pozycji przepustnicy – otwarty przełącznik – F81
00518     P0121     Czujnik pozycji przepustnicy – sygnał poza zasięgiem (G69). Zobacz też straty zasilania ECM
00519     P0106     Czujnik MAP – poza zasięgiem – G71 B
00519     P0107     Czujnik MAP – niskie napięcie – G71 A
00519     P0108     Czujnik MAP – wysokie napięcie – G71 A
00520     Czujnik przepływu poziomu masy – G19ig70
00521     Potencjometr wyrównania paliwa – G74
00522     Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G62
00523     P0112     Czujnik IAT – temperatura wysoka – obwód niski – G42 A
00523     P0113     Czujnik IAT – temperatura niska – obwód wysoki – G42 A
00524     Czujnik stuku 1 – G61
00525     P0131     O2 czujnik – niskie napięcie – G39 B
00526     Przełącznik świateł hamulców – niewłaściwy sygnał (f)
00527     Czujnik temperatury powietrza wejściowego – G72
00528     Czujnik ciśnienia barometrycznego – F96
00529     P0725     Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – usterka. Zobacz też straty zasilania ECM
00529     P0727     Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – brak sygnału
00530     Czujnik pozycji przepustnicy – G88
00531     Napięcie od czujnika masy przepływu powietrza
00532     P1746     Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie
00532     P1750     Napięcie (B+)
00533     Regulacja kontroli jałowego powietrza
00534     Czujnik temperatury oleju
00535     Czujnik pierwszego uderzenia
00536     Czujnik drugiego uderzenia
00537     Kontrola czujnika tlenu
00538     Napięcie referencyjne
00539     Czujnik temperatury paliwa – G81
00540     Czujnik uderzenia 2 – G66
00541     Czujnik zakresu suwaka – G99
00542     Czujnik uniesienia igły – G80
00543     P0726     Obwód wejściowy prędkości silnika – górny limit RPM przekroczony
00544     Maksymalny ładunek ciśnienia powietrza przekroczony
00545     P1780     Nieczytelna interwencja w silnik. Zobacz też straty zasilania ECM
00545     P1781     Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM
00545     P1782     Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM
00546     Usterka na linii przesyłu danych
00547     Przełącznik kontroli ciśnienia ABS – F137
00548     P0560     Usterka napięcia systemu
00549     Sygnał zużycia paliwa
00549     P1771     Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM)
00549     P1772     Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM)
00550     Kontrola startu wtrysku
00551     Nadmierna temperatura konwertera katalitycznego
00552     Czujnik poziomu przepływu powietrza (czujnik pozycji) – G19
00553     Czujnik masy przepływu powietrza – G70
00554     Czujnik tlenu 2 – kontrola
00555     Obwód grzewczy – czujnik tlenu 2 – G108
00558     Kontrola limitu dodawania mieszanki – niska pozycja
00559     Kontrola limitu dodawania mieszanki – wysoka pozycja
00560     Przełącznik czujnika temperatury EGR – niska lub ... wartość
00561     Kontrola dodawania mieszanki
00575     Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
00577     Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 1
00578     Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 2
00579     Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 3
00580     Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 4
00581     Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 5
00582     Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 6
00583     Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 7
00584     Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 8
00585     Czujnik temperatury EGR – G98
00586     Kontrola systemu EGR
00587     Kontrola dodawania mieszanki – złe uziemienie ECU, przeciek powietrza, przeciekający wtryskiwacz
00588     Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95
00589     Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N131
00590     Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N132
00591     Przełącznik napięcia pasów bezpieczeństwa – E24
00592     Przełącznik napięcia wytapiania siedzeń – E25
00593     Przełącznik wykrywania siedzenia – strona pasażera – F151
00594     Obwód uruchamiania poduszki powietrznej
00595     Dane z wypadku zachowane
00596     Wtryskiwacz lub kable cewki trans. – skrót
00597     P1728     Ruchome sygnały prędkości kół ABS – zakres / działanie
00598     Usterka hydrauliczna / mechaniczna
00599     Niestabilny włącznik pedału hamulca / świateł hamowania
00600     Potencjometr w V68 - G92
00601     Potencjometr w V70 - G112
00602     Potencjometr w V85 - G114
00603     Silnik klapy nawiewu / odmrażania - V85
00604     Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia – G113
00605     Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji świeżego powietrza – N63
00606     Zawór dwufazowy chłodziwa silnika – N147
00607     Wyświetlacz temperatury powietrza na zewnątrz – G106
00608     Czujnik ładunku – G119
00609     Wyjście zapłonu 1
00610     Wyjście zapłonu 2
00611     Wyjście zapłonu 3
00612     Wyjście zapłonu 4
00613     Wyjście zapłonu 5
00614     Wyjście zapłonu 6
00615     Wyjście zapłonu 7
00616     Wyjście zapłonu 8
00617     Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – lewy – G104
00618     Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – prawy – G105
00619     Linia czujnika zasilania – lewa
00620     Linia czujnika zasilania – prawa
00621     Zawór redukcji ciśnienia – N155
00622     Odciąganie wody z filtra paliwa
00623     Połączenie elektrycznie transmisji / ABS
00624     Włączenie kompresora A/C
00625     Sygnał prędkości pojazdu
00626     Światło indykatora świecy żarowej – 29
00627     Czujnik poziomu wody – G120
00628     Kontrola różna bieżąca
00629     Zawór otworu wentylacyjnego próżni – hamulec – F47
00630     A/C włączone
00633     Okablowanie do zapłonu / czujnik opóźnienia
00634     Opór – N159
00635     Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym
00636     Czujnik przyspieszenia – prawy przód – G121
00637     Czujnik przyspieszenia – lewy przód – G122
00638     P1766     Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM
00638     P1767     Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM
00638     Połączenie elektryczne silnik / transmisja 2. Zobacz też straty zasilania ECM
00639     Czujnik opóźnienia – G123
00640     Obwód grzewczy czujnika tlenu – J278
00641     ATF – temperatura za wysoka
00642     Zawór przełączania EDL – prawy przód – N166
00643     Zawór wyjściowy EDL – prawy przód – N167
00644     Zawór wyłączenia EDL – lewy przód – N168
00645     Zawór wyjściowy EDL – lewy przód – N169
00646     Motor ABS-ASR – połączenia elektryczne 1
00648     Obwód grzewczy czujnika tlenu – za konwerterem katalitycznym
00649     Zawór wejściowy / wyjściowy ABS – tył – N160
00650     Przełącznik zaworu otworu wentylacyjnego próżni sprzęgła – F36
00651     Okablowanie zapłonu
00652     P0730     Kontrola zakresu transmisji – niewłaściwy poziom biegu
00652     P0731     Kontrola zakresu transmisji – bieg #1 – niewłaściwy poziom
00652     P0732     Kontrola zakresu transmisji – bieg #2 – niewłaściwy poziom
00652     P0733     Kontrola zakresu transmisji – bieg #3 – niewłaściwy poziom
00652     P0734     Kontrola zakresu transmisji – bieg #4 – niewłaściwy poziom
00653     Dźwignia selektora automatycznej transmisji
00654     Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N153
00655     Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N154
00656     Zapłon wykrycia poduszki powietrznej siedzenia – G128
00657     Motor dostosowawczy głównego zaworu wentylacyjnego – V102
00658     Moduł operacyjny
00659     Auto-test
00660     Przełącznik uderzenia / Czujnik pozycji przepustnicy
00661     Wyświetlacz temperatury
00662     Tachometr – G5
00663     Prędkościomierz – G21
00664     Pomiar paliwa
00665     Lampka ostrzegająca o zapięciu pasów bezp. – K19
00666     Sygnał
00667     Sygnał temperatury otoczenia
00668     Napięcie baterii (terminal 30)
00669     MIL zaistniały drugi raz – K97
00670     Czujnik pozycji przepustnicy – G127
00671     Przełącznik Cruise Control – E45 – niezdefiniowana pozycja przełącznika
00672     Pompa hydrauliczna ABS z seryjnym oporem
00673     Wciśnięty pedał hamulca
00674     Hamulec zwolniony
00675     IV-lewy przód: OV OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło zablokowane
00676     IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło zablokowane
00677     IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; B+ – lewy przód – koło wolne
00678     IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło wolne
00679     Obwód ogrzewania czujnika tlenu przed konwerterem katalitycznym
00680     IV-prawy przód: OV OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło zablokowane
00681     IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło zablokowane
00682     IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; B+ – prawy przód – koło wolne
00683     IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło wolne
00684     Obwód ogrzewania czujnika tlenu za konwerterem katalitycznym
00685     IV-lewy tył: OV OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło zablokowane
00686     IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło zablokowane
00687     IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; B+ – lewy tył – koło wolne
00688     IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło wolne
00689     Powietrze zewnętrzne w systemie poboru powietrza
00690     IV-prawy tył: OV OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło zablokowane
00691     IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło zablokowane
00692     IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; B+ – prawy tył – koło wolne
00693     IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło wolne
00694     Przełącznik oświetlenia instrumentów
00695     Pompa hydrauliczna (B+) – lewy przód / prawy przód koło zablokowane
00696     Zawór redukcji ciśnienia ABS – N170
00697     Zawór redukcji ciśnienia ABS – N171
00698     Moduł kontrolny zwiększył obecną konsumpcję
00699     Czujnik tlenu 1 – za konwerterem katalitycznym – G130
00700     Czujnik tlenu 2 – za konwerterem katalitycznym – G131
00701     Test przegrzania ECT
00702     Elastyczny czujnik paliwa – G133
00703     TPS/CTP przełącznik rozpoznania CTP
00705     Wirnik chłodziwa włączony
00709     Czujnik światła słonecznego 2 – g134
00710     Motor klapy odmrażacza – V107
00711     Motor klapy gniazda lewej stopy – V108
00712     Motor klapy gniazda prawej stopy – V109
00713     Motor lewo-środkowego otworu wentylacyjnego - 110
00714     Motor prawo-środkowego otworu wentylacyjnego – 111
00715     Motor klapy gniazda tylnej stopy – V112
00716     Motor klapy recyrkulacji – V113
00717     Motor klapy EVAP – V114
00718     Przełącznik górnego lewego otworu wentyl. – F179
00719     Przełącznik górnego prawego otworu wentyl. – F180
00720     Przełącznik dolnego lewego otworu wentyl. – F181
00721     Przełącznik lewego prawego otworu wentyl. – F182
00722     Przełącznik lewego środkowego otworu wentyl. – F183
00723     Przełącznik prawego środkowego otworu wentyl. – F184
00724     Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F185
00725     Przełącznik otworu went. prawo centralnej stopy – F186
00726     Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F187
00727     Motor klapy odmrażacza – czujnik pozycji – G135
00728     Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G136
00729     Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G137
00730     Centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G138
00731     Motor klapy gniazda lewej stopy – czujnik pozycji – G139
00732     Motor klapy gniazda prawej stopy – czujnik pozycji – G140
00733     Motor lewego otworu went. gniazda tylnej stopy – czujnik pozycji – G141
00734     Czujnik pozycji centralnego otworu went. – G142
00735     Czujnik pozycji klapy recyrkulacji – G143. *Jeśli ten kod pojawia się w starym modelu VR6 (AAA) wróć do kodu #01247
00736     Motor klapy EVAP. Czujnik pozycji – G144
00737     Zawór regulujący ogrzewanie – lewy – N175
00738     Zawór regulujący ogrzewanie – prawy – N176
00739     Pompa chłodziwa – V50
00740     Czujnik CKP cylindra 1 – G145
00741     Monitoring statusu pozycji pedału hamulca
00742     System wentylacji baterii
00743     Czujnik wentylacji baterii _ G146
00744     Regulacja temperatury baterii
00745     Monitoring statusu izolacji
00746     Usterka baterii
00747     Czujnik temperatury baterii – przedni – G52
00748     Czujnik temperatury baterii – tylny – G53
00749     Klapa wentylacyjna
00750     Obwód lampek kontrolnych
00751     Indykator pojemności baterii
00752     Ogrzewanie baterii i nawiewu
00753     Elektryczne połączenie – czujnik prędkości kół
00754     Lampka ostrzegawcza ECT
00755     Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju w silniku – K3
00756     Czujnik temperatury lewego otworu went. – G150
00757     Cenzor temperatury lewego otworu went. – G151
00758     System poboru wtórnego powietrza (powietrze)
00759     Regulator temperatury lewego otworu went. – G155
00760     Regulator temperatury prawego otworu went. – G156
00761     DTC zachowany w jednostce kontrolnej
00762     Wtrysk(i) paliwa – N181
00763     Czujnik ciśnienia gazu na stronie kierowcy – G147
00764     Czujnik ciśnienia gazu na stronie pasażera – G148
00765     Czujnik kontroli poślizgu (zmiana pozycji tłoka) – G149
00766     Czujnik temperatury przedniego otwory went. – G12
00767     Czujnik temperatury tylnego aparatu wyparnego R – G153
00768     Czujnik temperatury rdzenia tylnego ogrzewania – G154
00769     Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G82
00770     Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G83
00771     Czujnik poziomu paliwa – G
00772     Przełącznik ciśnienia oleju – F22
00773     Czujnik ciśnienia oleju – G10
00774     Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy tył – G76
00775     Czujnik poziomu kontroli systemu – prawy tył – G77
00776     Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy przód – G78
00777     Czujnik pozycji przepustnicy – G79
00778     Czujnik kąta sterowania – G85
00779     Czujnik temperatury zewnętrznej – G17
00780     Czujnik ruchu w pionie – G90
00781     Motor pozycjonujący – lewy przód – V76
00782     Motor pozycjonujący – prawy przód – V77
00783     Motor pozycjonujący – lewy przód – V78
00784     Motor pozycjonujący – prawy tył – V79
00785     Czujnik temperatury – panel instrumentacyjny – G56
00786     Czujnik temperatury – w nagłówkach – G86
00787     Czujnik temperatury poboru świeżego powietrza – G89
00788     Zawór dwudrożny klapy odmrażania / nawiewu - N118
00789     Przełącznik zapasowy – F41
00790     Klapa powietrza świeżego i z recyrkulacji
00791     Przełącznik temperatury aparatu wyparnego klimatyzatora – G33
00792     Przełącznik ciśnienia klimatyzatora – F29
00793     Czujnik pozycji pedału hamulca – G100
00794     Czujnik pompy hydraulicznej – G101
00795     Czujnik przyspieszenia pionowego tylnej osi – G102
00796     Nawiew do czujnika temperatury – V42
00797     Czujnik światła słonecznego - G107
00798     Test segmentowy
00799     Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G110
00800     Czujnik temperatury powietrza otaczającego Nawiew świeżego powietrza – G109
00801     Przełącznik wysokiego ciśnienia chłodzącego A/C - F11b
00802     Przełącznik niskiego ciśnienia chłodzącego A/C - F73
00803     Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – prawy przód – G118
00804     Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – lewy przód – G115
00805     Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N148
00806     Zawór rozpórki zawieszenia – prawy przód – N149
00807     Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N150
00808     Zawór rozpórki zawieszenia – prawy tył – N151
00811     System nie gotowy do aktywacji
00824     Lampka indykatora kontroli trakcji – K86
01016     Zawór spustowy gazu z zawieszenia – N106
01017     Kompresor systemowy gazu z zawieszenia – V65
01018     Wiatrak chłodzący – V7
01019     Zwolnienie
01020     Pompa wodna – V36
01021     Lampka indykatora zamka mechanizmu różnicowego – K81
01022     Światło wewnętrzne – aktywowana kombinacja
01023     Dźwięk ostrzegawczy – H3
01025     Lampka indykatora usterki
01027     Wiatrak ciepłego powietrza z tyłu – V47
01028     Obwód wiatraka – J323
01028     Wiatrak tylnego aparatu wyparnego – V20
01029     Obwód A/C – J32
01039     Czujnik ECT – G2
01040     Połączenie elektryczne ABS / transmisja 2
01041     System kontroli trakcji – funkcja nieczytelna
01044     P1749 Moduł kontroli transmisji – niewłaściwie zakodowany
01045     Przełącznik Tiptronic – F189
01046
01047     Lampka ostrzegawcza hamulca i parkowania – Kt
01048     Lampka ostrzegawcza Diesel electronic – K104
01049     Napięcie zasilania (terminal 50)
01050     Monitoring statusu świecy żarowej
01051     Motor pozycjonujący MC paliwa – V117
01052     Czujnik pozycji przepustnicy – G157
01053     Zawór startu wtrysku – N182
01054     Obwód zasilania (terminal 30) – J317
01055     Czujnik startu wtrysku – G158
01057     Funkcja – stałe ładowanie – napięcie
01058     Funkcja – stałe ładowanie – bieżące
01059     Czujnik pozycji rotora – G159
01060     Czujnik niskiej temperatury zapłonu – G160
01061     Czujnik wysokiej temperatury zapłonu – G161
01070     Obwód startera – J53
01071     Czujnik pozycji pedału sprzęgła – G162
01072     Pozycja sprzęgła zawór próżniowy – N183
01073     System ciśnienia sprzęgła
01074     Pozycja sprzęgła – zawór wentylacyjny
01075     Obwód pompy próżniowej – J320
01076     Obwód pompy hydraulicznej sprzęgła – J319
01077     Przełącznik próżniowy bustera hamulca – F190
01078     Przełącznik selektora biegów TR – F191
01079     Obwód sterujący mocy – J320
01080     Przełącznik ciśnienia mocy – F192
01081     Zawór przełącznika pierwszorzędności – N185
01082     Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa – K105
01083     Niski poziom płynu do spryskiwaczy – indykator płynu do spryskiwaczy lampka lub czujnik – K106
01084     32oF (0o) lampka ostrzegawcza temperatury mrożenia – K107
01085     30oF (4o) lampka ostrzegawcza temperatury – K108
01086     Prędkościomierz – czujnik prędkości pojazdu – G22
01087     Podstawowe ustawienia nie zaistniały
01088     Kontrola dodawania mieszanki 2
01089     Przełącznik pozycji podniesionego łuku napinającego – P204
01090     Przełącznik pozycji obniżonego łuku napinającego – P203
01091     Przełącznik pozycji zamkniętego dachu – F202
01092     Przełącznik pozycji otwartego dachu – F171
01093     Przełącznik pozycji otwarcia pokrywy kabiny – F201
01094     Lewy przełącznik pokrywy kabiny 3 – F195
01095     Odblokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 2 – F197
01096     Zablokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 1 – F199
01097     Przełącznik zamka przedniego dla dachu – F172
01098     Przełącznik zamkniętej pozycji ... – F206
01099     Przełącznik bagażnika (zamknięty)
01100     Przełącznik bagażnika (otwarty – odblokowany)
01101     Przełącznik pozycji otwartej zapadki dachu – F025
01102     Przełącznik prawy pokrywy kabiny 3 – F196
01103     Przełącznik prawy odblokowany pokrywy kabiny 2 – F198
01104     Przełącznik prawy pokrywy kabiny 1 – F200
01105     Zawór cewki 8 – N186
01106     Obwód zasilania otwierania okna – J291
01107     Lampka indykatora zablokowania dachu – K98
01108     Obwód zasilania zamykania okna – J292
01109     Obwód pompy hydraulicznej dachu – J321
01110     Cewka odblokowania dachu – N187
01111     Motor 1 zamka bagażnika
01112     Zasilanie motoru 1 i 2
01113     Motor 2 zamka bagażnika
01114     Przełącznik światła ostrzegawczego hamulca parkingowego – F9
01115     Wyłącznie 3 bity miejsca
01116     Motor odblokowania dachu
01117     Sygnał ładowania generatora terminala DF
01118     Obwód grzania pierwotnego silnika
01119     Sygnał pozycji transmisji – zasięgu biegów
01120     Dostosowanie wału rozrządczego 1
01121     Dostosowanie wału rozrządczego 2
01122     Czujnik pozycji wału rozrządczego 2 – G163
01123     Usterka spustowania
01124     Monitoring statusu czasu ładowania
01125     Zmiana poboru ładowania
01126     Sygnał prędkości silnika
01127     Lampa indykatora rezerwy paliwa
01128     System antykradzieżowy – czujnik immobilizera – D2
01129     Terminal S – H15
01130     ABS – sygnał z poza zakresu tolerancji
01131     Aktywacja migania świateł
01132     Czujnik przedni podczerwony – G166
01133     Czujnik tylny podczerwony – G167
01134     Dźwięk alarmu – 12
01135     Czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
01136     Przerywnik startu silnika
01137     Przełącznik kontaktowy centralnego zamka
01138     Zamek centralny – odblokowanie drzwi kierowcy
01139     Zamek centralny – odblokowanie drzwi pasażera
01140     Zamek centralny – odblokowanie pokrywy
01141     Motor przełącznika zwolnienia pokrywy
01142     Zamek centralny –motor odblokowujący
01143     Zamek centralny – motor otwierający
01144     Zamek centralny – motor otwierający
01145     Zamek centralny – motor otwierający
01146     Zamek centralny – motoru zamykający
01147     Zamek centralny –motor zwolnienie pokrywy – V120
01148     Drzwi bezpieczeństwa – aktywacja
01149     Drzwi bezpieczeństwa – dezaktywacja
01150     Wyświetlacz analogowy
01151     Przełącznik bezpieczeństwa silnika Diesla – F207
01152     Przełącznik monitoringu biegów TR – F209
01153     Przełącznik E (Economy) – E163
01154     Przełącznik ciśnienia systemu sprzęgła – F210
01155     Mechanika sprzęgła
01156     Przełącznik rozpoznania biegów TR – F208
01157     Zasilanie dźwięku alarmu
01158     Zasilanie sygnału obrotu
01159     Okablowanie bezpieczeństwa
01160     Obwód wtyku gniazda chłodziwa – J325
01165     Moduł kontroli stanu przepustnicy – J338
01166     Sygnał momentu obrotowego silnika
01167     Zatrzymanie otwarcia przepustnicy – zawór zatrzymania przepustnicy – N194
01168     Zawór zwiększenia jałowego Rpm – N177
01169     Przełącznik kontaktu drzwi – strona kierowcy – F2
01170     Czujnik stałości wtrysku paliwa – G175
01172     Czujnik temperatury ogrzewania siedzeń – strona kierowcy – G59
01173     Motor dostosowania podłużnicy – strona kierowcy – V28
01174     Dostosowanie wysokości siedzenia – strona kierowcy – V38
01175     Dostosowanie podgrzewanego siedzenia – strona kierowcy – E94
01176     Usterka kluczowa
01177     Jednostka kontrolna silnika
01179     Niewłaściwe wprowadzenie klucza
01180     Silnik / A/C – połączenie elektryczne
01181     Inicjowanie – tylko dwa klucze naciśnięte
01182     Adaptacja wysokości
01183     Lampka ostrzegawcza konwertera katalitycznego – K72
01184     Czujnik temperatury na zewnątrz – G174
01185     Nadmuch świeżego powietrza – tył – V80
01186     Serwomotor dystrybucji powietrza z tyłu – V36
01187     Serwomotor klapy temperatury – tył – V137
01188     Cewka modułu kontrolnego – połączenie elektryczne
01190     Motor modułu kontrolnego – połączenie elektryczne
01192     Sprzęgło konwertera świec
01193     Niskie wyjście ogrzewania – J359
01194     Wysokie wyjście ogrzewania – J360
01196     Szyna transmisji / silnika
01197     Szyna transmisji / silnika – przewód A
01198     Szyna transmisji / silnika – przewód B
01199     Połączenie elektryczne ABS / silnik
01200     Zasilanie zaworów ABS
01201     Zasilanie pompy ABS
01202     Kabel diagnostyczny
01208     Zmiany w zapisywaniu danych – VIN
01235     Wlot powietrza wtórnego – zawór cewki – N12
01236     Cewka zamka – N110
01237     Zawór odcięcia paliwa – N109
01238     Kontrola czasu zapłonu
01239     Zawór wentylacyjny pozycji przepustnicy – N97
01240     Zawór oddychający pozycji przepustnicy – N117
01241     Zawór kanistra cewki odpowietrzającej EVAP – N115
01242     Ostatni etap w jednostce kontrolnej
01243     Cewka zmiany przewodu rurowego
01244     Moduł kontroli czujnika ogrzewania tlenu – J208
01245     Regulator ciśnienia mech. różnicowego – N73
01246     Obwód przyjmowania paliwa (wczesnego) – J81
01247     Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP – N115
01248     Dwufazowa cewka – uzupełnienie otwartej przepustnicy – N54
01249     P0201     Cylinder 1 – usterka wtrysku – N30 D
01250     P0202     Cylinder 2 – usterka wtrysku – N31 D
01251     P0203     Cylinder 3 – usterka wtrysku – N32 D
01252     P0204     Cylinder 4 – usterka wtrysku – N33 D
01253     P0205     Cylinder 5 – usterka wtrysku – N83 D
01254     P0206     Cylinder 6 – usterka wtrysku – N84 D
01255     P0207     Cylinder 7 – usterka wtrysku – N85 D
01256     P0208     Cylinder 8 – usterka wtrysku – N86 D
01257     Zawór kontroli jałowego powietrza – N71
01258     Pozycjoner klapy powietrza – V63
01259     Obwód pompy paliwa – J17
01260     Zawór odcięcia spowolnienie paliwa – N55
01261     Zawór częstotliwości czujnika tlenu – N7
01262     Zawór regulacji bypassa przepustnicy do spalin – N75
01263     Wtryskiwacz zimnego startu – N17
01264     Obwód pompy wtrysku powietrza wtórnego – J299
01265     Zawór cewki regulatora próżniowego EGR – N18
01266
01267     Jednostka kontrolna czasu automatycznego żarzenia – J179
01268     Dostosowanie ilości – N146
01269     Zawór startu wtrysku – N108
01270     Sprzęgło kompresora A/C – N25
01271     Motor klapy regulatora temperatury – V68
01272     Motor klapy głównej powietrza – V70
01273     Nawiew świeżego powietrza – V2
01274     Motor klapy nawiewy powietrza – V71
01275     Obwód cewki
01276     Pompa hydrauliczna ABS – V64
01277     Obwód pompy hydraulicznej ABS – J185
01278     Obwód elektronicznego zamka mechanizmu różnicowego
16486     P0102     Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – niskie wejście A
16487     P0103     Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – wysokie wejście. Może to być wina niskiego poziomu baterii jeśli występuje wspólnie z 17988 (P1580) A
16496     P0112     Czujnik IAT – Temp. wysoka – obwód niski – G42 A
16497     P0113     Czujnik IAT – Temp. niska – obwód wysoki – G42 A
16500     P0116     Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania A
16501     P0117     Obwód temperatury chłodziwa silnika - niski wejście (wysoka temp.) A
16502     P0118     Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.) A
16504     P0120     Czujnik A pozycji przepustnicy – usterka obwodu A
16505     P0121     Czujnik A pozycji przepustnicy – obwód – problem w działaniu – poza zasięgiem A
16506     P0122     Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – niskie napięcie wejściowe A
16507     P0123     Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – wysokie napięcie wejściowe A
16509     P0125     System chłodzenia – temp. za niska do rozpoczęcia procesu – G62 B
16514     P0130     Obwód czujnika O2 – usterka (bank1 czujnik 1) A
16515     P0131     Obwód czujnika O2 – niskie napięcie (bank 1 czujnik 1) B
16516     P0132     Obwód czujnika O2 – wysokie napięcie (bank 1 czujnik 1) A
16517     P0133     Obwód czujnika O2 – powolna odpowiedź (bank 1 czujnik 1) B
16518     P0134     Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1) A
16519     P0135     Obwód ogrzewania czujnika O2 – usterka (bank 1 czujnik 1) A
16520     P0136     O2 obwód czujnika - usterka (bank 1 sensor 2) A
16521     P0137     O2 obwód czujnika - niskie napięcie (bank 1 sensor 2) B
16522     P0138     O2 obwód czujnika - wysokie napięcie (bank 1 sensor 2) A
16524     P0140     O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 1 sensor 2) B
16525     P0141     O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 1 sensor 2) A
16534     P0150     O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1) A
16536     P0152     O2 obwód czujnika – wysokie napięcie (bank 2 czujnik 1) A
16537     P0153     O2 obwód czujnika – powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 1)
16538     P0154     O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 1)v A
16539     P0155     O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1) A
16540     P0156     O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2) A
16542     P0158     O2 obwód czujnika – wysokie napięcie (bank 2 czujnik 2) A
16543     P0159     O2 obwód czujnika – powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 2)
16544     P0160     O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 2) A
16545     P0161     O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2) A
16554     P0170     Wyważenie paliwa – usterka (bank 1) A
16555     P0171     Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 1) B
16556     P0172     Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 1) B
16557     P0173     Wyważenie paliwa – usterka (bank 2) B
16558     P0174     Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 2) B
16559     P0175     Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 2) B
16684     P0300     Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder B
16685     P0301     Cylinder #1 – wykryto przerwę zapłonu A lub B / miganie
16686     P0302     Cylinder #2 – wykryto przerwę zapłonu A lub B / miganie
16687     P0303     Cylinder #3 – wykryto przerwę zapłonu A lub B / miganie
16688     P0304     Cylinder #4 – wykryto przerwę zapłonu A lub B / miganie
16889     P0305     Cylinder #5 – wykryto przerwę zapłonu A lub B / miganie
16890     P0306     Cylinder #6 – wykryto przerwę zapłonu A lub B / miganie
16891     P0307     Cylinder #7 – wykryto przerwę zapłonu A lub B / miganie
16892     P0308     Cylinder #8 – wykryto przerwę zapłonu A lub B / miganie
16706     P0322     Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji – brak sygnału A lub B / miganie
16711     P0327     Czujnik uderzeniowy #1 – niskie wejście (bank 1 lub pojedynczy sensor) A
16716     P0332     Obwód czujnika uderzeniowego #2 – niskie wejście (bank 2) A
16721     P0337     Obwód czujnika pozycji wału korbowego – niskie wejście A
16725     P0341     Obwód czujnika pozycji wału rozrządczego – poza zakresem/ działanie A
16784     P0400     Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – usterka przepływu B
16785     P0401     Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – niewystarczający przepływ B
16786     P0402     Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – nadmierny przepływ B
16795     P0411     System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ B
16806     P0422     Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu (bank 1) B
16816     P0432     Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu (bank 2) B
16824     P0440     System kontroli emisji wydechu (EVAP) usterka odpowietrzania B
16825     P0441     System kontroli emisji wydechu (EVAP) – niewłaściwy przepływ odpowietrzania A
16826     P0442     System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (mały) B
16836     P0452     System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – niskie wejście B
16837     P0453     System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – wysokie wejście
16839     P0455     System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (duży)
16845     P0461     Obwód czujnika poziomu paliwa – zakres / działanie B
16885     P0501     Czujnik prędkości pojazdu – zakres / działanie A
16890     P0506     Moduł kontroli jałowej – RPM niższe niż spodziewane A
16891     P0507     Moduł kontroli jałowej – RPM wyższe niż spodziewane A
16894     P0510     Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik B
16989     P0605     Moduł kontroli wewnętrznej – pamięć odczytowa (EPROM) – błąd B
17090     P0706     Obwód czujnika zasięgu transmisji – zakres / działanie A
17091     P0707     Obwód czujnika zakresu transmisji – niskie wejście D
17509     P1101     Obwód czujnika O2 (B1-S1) – napięcie za niskie / przeciek powietrza D
17510     P1102     Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – skrót do B+ A
17511     P1103     Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – wyjście za niskie A
17512     P1104     Obwód czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie / przeciek powietrza A
17513     P1105     Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – skrót do B+ A
17514     P1106     Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie – przeciek powietrza A
17515     P1107     Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – skrót do B+ A
17516     P1108     Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – wyjście za niskie A
17517     P1109     Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – napięcie za niskie – przeciek powietrza A
17518     P1110     Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – skrót do B+ A
17535     P1127     Długoterminowy pomiar paliwa – system przeładowany (bank 1) A
17536     P1128     Długoterminowy pomiar paliwa – system za słaby (bank 1) B
17609     P1201     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – usterka elektryczna B
17610     P1202     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – usterka elektryczna A
17611     P1203     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – usterka elektryczna A
17612     P1204     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – usterka elektryczna A
17613     P1205     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – usterka elektryczna A
17614     P1206     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – usterka elektryczna A
17615     P1207     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – usterka elektryczna A
17616     P1208     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – usterka elektryczna A
17621     P1213     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do B+ A
17622     P1214     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do B+ A
17623     P1215     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do B+ A
17624     P1216     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do B+ A
17625     P1217     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do B+ A
17626     P1218     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do B+ A
17627     P1219     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do B+ A
17628     P1220     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do B+ A
17633     P1225     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do uziemienia A
17634     P1226     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do uziemienia A
17635     P1227     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do uziemienia A
17636     P1228     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do uziemienia A
17637     P1229     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do uziemienia A
17638     P1230     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do uziemienia A
17639     P1231     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do uziemienia A
17640     P1232     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do uziemienia A
17645     P1237     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – obwód otwarty A
17646     P1238     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – obwód otwarty A
17647     P1239     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – obwód otwarty A
17648     P1240     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – obwód otwarty A
17649     P1241     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – obwód otwarty A
17650     P1242     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – obwód otwarty A
17651     P1243     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – obwód otwarty A
17652     P1244     Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – obwód otwarty A
17656     P1250     Poziom paliwa za niski A
17733     P1325     Cylinder #1 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
17734     P1326     Cylinder #2 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
17735     P1327     Cylinder #3 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
17736     P1328     Cylinder #4 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
17737     P1329     Cylinder #5 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
17738     P1330     Cylinder #6 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
17739     P1331     Cylinder #7 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
17740     P1332     Cylinder #8 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D
17747     P1339     Na przemian połączone czujniki pozycji wału korbowego / prędkości silnika D
17748     P1340     Czujniki pozycji wału rozrządczego / korbowego (B2) – poza sekwencją A
17749     P1341     Poziom #1 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia A
17751     P1343     Poziom #2 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia A
17753     P1345     Poziom #3 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia A
17799     P1391     Czujnik pozycji wału rozrządczego (B2) – skrót do uziemienia A
17800     P1392     Czujnik pozycji wału rozrządczego w pozycji – otwarte (B2) – skrót do B+A
17801     P1393     Poziom #1wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna A
17802     P1394     Poziom #2wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna A
17803     P1395     Poziom #3wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna A
17804     P1396     Czujnik prędkości silnika – brakujący ząb A
17808     P1400     Obwód zaworu EGR – usterka elektryczna A
17809     P1401     Obwód zaworu EGR – poziom mocy skrót do uziemienia A
17810     P1402     Obwód zaworu EGR – skrót do B+ A
17815     P1407     Czujnik temperatury EGR – sygnał za słaby A
17816     P1408     Czujnik temperatury EGR – sygnał za mocny B
17817     P1409     Zawór wentylacji zbiornika – usterka elektryczna B
17818     P1410     Zawór wentylacji zbiornika – skrót do B+ A
17819     P1411     System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – przepływ ograniczony A
17822     P1414     System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – wykryto przeciek B
17826     P1418     Czujnik poziomu paliwa – sygnał za mocny B
17828     P1420     Moduł kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – usterka elektryczna
17829     P1421     Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do uziemienia A
17830     P1422     Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do B+ A
17831     P1423     System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – przepływ za słaby A
17832     P1424     System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – wykryto przeciek B
17833     P1425     Zawór wentylacji zbiornika – skrót do uziemienia A
17834     P1426     Zawór wentylacji zbiornika – obwód otwarty A
17842     P1434     Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+A
17844     P1436     Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – usterka elektryczna A
17848     P1440     Obwód zaworu EGR – stan mocy otwarty A
17858     P1450     Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+A
17859     P1451     Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do uziemienia A
17860     P1452     Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – obwód otwarty A
17878     P1470     Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka A
17879     P1471     Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – skrót do B+A
17883     P1475     L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka sygnału obwód otwarty A
17884     P1476     L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka – niewystarczająca próżnia A
17908     P1500     Obwód zwolnienia pompy paliwa – usterka elektryczna A
17910     P1502     Obwód zwolnienia pompy paliwa – skrót do B+A
17912     P1504     System poboru powietrza – określone powietrze w bypasie A
17913     P1505     CPT przełącznik nie zamyka – otwarty obwód A
17914     P1506     CPT przełącznik nie otwiera – skrót do uziemienia A
17917     P1509     Obwód IAT – usterka elektryczna A
17918     P1510     Obwód IAT – skrót do B+A
17919     P1511     Obwód zaworu wymiany przewodu poboru – usterka elektryczna A
17920     P1512     Obwód zaworu wymiany przewodu poboru – skrót do B+D
17951     P1543     Potencjometr aktualizacji przepustnicy – sygnał za niski D
17952     P1544     Potencjometr aktualizacji przepustnicy – sygnał za wysoki A
17988     P1580     Usterka siłownika przepustnicy (b1) - może być spowodowana słabą baterią jeżeli występuje razem z 16487 (P0103) A
17990     P1582     Jałowa adaptacja zakończona B
18008     P1600     Terminal 15 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie B
18010     P1602     Terminal 30 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie D
18014     P1606     Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG dla trudnych odcinków A
18019     P1611     Obwód informowania MIL / moduł transmisji kontroli – skrót do uziemienia D
18020     P1612     ECM – niewłaściwie zakodowane A
18021     P1613     Obwód informowania MIL – obwód otwarty lub skrót do B+A
65535     P0603     Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli
65535     P0603     Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej
65535     P0603     Zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A
65535     Uszkodzony sterownik ECU
65535     Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A
65535     Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie
P0217     Lampka temperatury – silnik gorący A
P0218     Lampka temperatury - ... gorące D+ temp lamp.
P0326     Czujnik uderzenia – stałe uderzenia D+ temp lamp.
P0351     Zapłon – usterka D
P0352     Zapłon – usterka D
P0420     Konwerter – niska wydajność D
P0443     Odpowietrzenie EVAP – usterka obwodu A
P0500     Czujnik VSS – brak sygnału D
P0560     Napięcie baterii – poza zasięgiem A
P0561     Napięcie baterii – niestabilne D
P0562     Napięcie baterii – niskie D
P0563     Napięcie baterii – wysokie D
P0565     Cruise control – usterka obwodu D
P0571     Przełącznik hamulca – usterka obwodu D
P0572     Przełącznik hamulca – niskie napięcie D
P0573     Przełącznik hamulca – wysokie napięcie D
P0600     PCM – brak seryjnych danych D
P0601     EPROM – usterka A
P0602     Program PCM – usterka A
P0604     Pamięć RAM PCM – usterka A
P0606     Procesor PCM – usterka A
P1782     Interwencja zapłonu w połączenie elektryczne silnik / transmisja danych. Zobacz też straty zasilania ECM AOBDII to skrót od angielskiego terminu On-Board Diagnostic level 2.

System OBDII jest obowiązującym standardem w samochodach:
- sprzedawanych po 1 stycznia 1996 w USA
- sprzedawanych po 1 stycznia 2001 w Unii Europejskiej
- sprzedawanych po 1 stycznia 2002 w Polsce
- z silnikiem diesla sprzedawanych po 1 stycznia 2003

Samochody wyposażone w system OBDII posiadają charakterystyczne 16-pinowe złącze.


Opis 16-PIN OBD-II


| 1.OEM | 2.J1850 Bus+ | 3.OEM | 4.Masa nadwozia | 5.Masa sygnałowa (GND) | 6.CAN High(J-2284) | 7.ISO 9141/ISO 14230 Linia K | 8.OEM |

| 9.OEM | 10.J1850 Bus- | 11.OEM | 12.OEM | 13.OEM | 14.CAN Low (J-2284) | 15.ISO 9141/ISO14230 Linia L | 16.Zasilanie (+) |